Aktualności

Stypendia dla najlepszych

W bieżącym roku szkolnym jako pierwsi stypendia Prezydenta za bardzo dobre wyniki w nauce oraz  wysokie osiągnięcia sportowe otrzymali Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Stypendia uczniom wręczył osobiście  Prezydent Jarosław Górczyński gratulując im wysokich wyników w nauce oraz licznych osiągnięć sportowych. Prezydent podziękował nauczycielom, wychowawcom oraz rodzicom za pomoc dzieciom w rozwijaniu ich talentów, pasji i umiejętności dodając, że dzięki ich pracy i osobistemu zaangażowaniu w edukację i wychowanie naszego młodego pokolenia będziemy mieli wykształconą, o lepszych kwalifikacjach młodzież, która w przyszłości dobrze zadba o nasze miasto.

W szkołach podstawowych stypendia Prezydenta otrzyma 359 uczniów szkół podstawowych oraz 202 uczniów szkół gimnazjalnych. Wysokość jednego stypendium wynosi 200 złotych.