Aktualności

Prezydent podziękował działkowcom

W świetlicy Rodzinnego Ogrodu im. S. Żeromskiego odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Działkowca. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Prezydenta Jarosława Górczyńskiego, który od zawsze wspiera ostrowieckich działkowców.

Na ręce Pani Prezes Stanisławy Gudzelak, Prezydent złożył podziękowania dla wszystkich działkowców za ich aktywną pracę na rzecz zielonej, ostrowieckiej przestrzeni działkowej.

Należą się Wam słowa najwyższego uznania oraz gorące podziękowania za trud wkładany w tworzenie pięknych ogrodów działkowych w naszym mieście – powiedział Prezydent.

Podczas spotkania Prezydent zapoznał się również z wykonanymi pracami remontowymi w świetlicy, która jest miejscem spotkań i ważnych uroczystości.