Aktualności

W Dniu Kobiet

Drogie Panie!

Z okazji Święta Kobiet przyjmijcie serdeczne życzenia. Każdego dnia stanowią Panie dla swych bliskich źródło wiary, nadziei i miłości. Decydujecie o najważniejszych sprawach w życiu każdego z nas: domowej i rodzinnej serdeczności, marzeniach edukacyjnych młodego pokolenia, wrażliwości na potrzeby innych, starannym wychowaniu, elegancji i zachowaniu ciekawości światem. Potraficie jednocześnie pogodzić te walory z zawodowym profesjonalizmem. Dlatego macie prawo oczekiwać codziennego szacunku i pomocy ze strony swoich mężów, ojców, braci, przyjaciół czy kolegów z pracy lub szkoły.

Wszystkim Paniom życzę, abyście na tę życzliwość, poważanie i wsparcie zawsze mogły liczyć, abyście doświadczały wdzięczności za swe poświęcenie i oddanie, uznania za sukcesy, podziwu za mądrość i urodę oraz szacunku za odwagę czynienia dobra w trudnej rzeczywistości. Niech dla każdej z Was Międzynarodowy Dzień Kobiet trwa przez cały rok.

Życzę również zdrowia, spełnienia marzeń, uśmiechu i optymizmu na co dzień. Wszystkiego najlepszego!

 Z wyrazami szacunku

Jarosław Górczyński

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego