Aktualności

SPOTKANIE W WARSZAWIE

Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego zorganizował spotkanie dla dyrektorów biur  posłów i senatorów PSL, w którym wzięli udział przewodniczący Klubu Jan Bury, senator Andżelika Możdżanowska  oraz Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak. W spotkaniu uczestniczyła Agnieszka Rogalińska – asystentka posła Jarosława Górczyńskiego. Omówiono zasady współpracy biur poselskich z Klubem Parlamentarnym PSL. Wiele uwagi poświęcono strategii medialnej Klubu, omówiono koncepcję utworzenia gazety internetowej, która obrazować ma pracę posłów w Sejmie oraz aktywność w okręgach.