Aktualności

PRZYJACIEL NIEWIDOMYCH

Poseł Jarosław Górczyński wziął udział w świecie osób niewidomych i niedowidzących – Międzynarodowym Dniu Białej Laski. Za dotychczasową współpracę i wspieranie Koła PZN poseł został odznaczony odznaką “Przyjaciel Niewidomych”. Spotkanie było okazją do przedstawienia opinii publicznej, środkom masowego przekazu, rządom i władzom lokalnym problematyki osób niewidomych i niedowidzących. Dla osób niewidomych jest to uroczyste święto podczas którego przypominają zdrowej części społeczeństwa, że istnieją, że chcą żyć tak jak wszyscy inni obywatele kraju i świata, bez ograniczeń i bez fałszywej litości. Podczas uroczystości zaprezentowały dorobek artystyczny stowarzyszenia z terenu Ostrowca Św.