Aktualności

Trwają prace nad połączeniem ul. Bałtowskiej oraz ul. Siennieńskiej

W Ostrowcu Świętokrzyskim odbywają się kolejne prace drogowe. Jedną z aktualnych inwestycji jest budowa publicznej drogi gminnej na połączeniu ul. Siennieńskiej i ul. Bałtowskiej wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą towarzyszącą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Mam świadomość, że mamy obecnie trudny rok komunikacyjny w naszym mieście. Niemniej kolejne połączenia drogowe mają docelowo usprawnić ruch na terenie miasta. Inwestycje samorządu miejskiego odbywają się z poszanowaniem płynności ruchu oraz szacunkiem dla kierujących pojazdami. Nowa nitka drogowa łącząca dwie ruchliwe ulice – Bałtowską oraz Siennieńską znacznie poprawi komfort komunikacji w tym rejonie  – powiedział o inwestycji Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.

Zadanie dofinansowane jest z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.

W zakres budowy wchodzi m.in.: jezdnia asfaltowa z podbudową szer. 7 m – odcinek długości około 438 m wraz z krawężnikami betonowymi, obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej szer. od 1,5 m do 2 m wraz z obrzeżem betonowym, ścieżka rowerowa o szer. 2 m, zjazdy na tereny przyległe o nawierzchni asfaltowej, dodatkowa dojazdowa jezdnia asfaltowa z podbudową szerokości 3,5 m i 5 m o łącznej długości około 408 m, odwodnienie drogi w postaci sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne, skrzyżowanie skanalizowane z ul. Siennieńską, przebudowa istniejącej infrastruktury kolidującej z budową drogi, tj.: przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnej.

Budowa powinna zakończyć się najpóźniej w październiku.

Do tej pory wykonano m.in. koryto pod warstwy konstrukcyjne jezdni, rozpoczęto układanie warstwy stabilizacyjnej konstrukcji drogi oraz ułożono wodociąg o łącznej długości około 223 metrów.