Aktualności

Europejski Kongres Samorządowy

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński uczestniczył w Europejskim Kongresie Samorządów. Hasłem przewodnim ósmej edycji wydarzenia jest „Nowa solidarność dla nowej epoki”. Organizatorem EKS jest Instytut Studiów Wschodnich.

Jak tworzyć i dbać o dobry klimat inwestycyjny? Buduje się go długo i wytrwale takimi argumentami jak stabilna polityka podatkowa, atrakcyjne grunty inwestycyjne, pomoc administracyjna. O tym rozmawialiśmy z wieloma samorządowcami, dyrektorami i prezesami dużych przedsiębiorstw, prezentując dobre wzorce z naszego miasta podczas Europejskiego Kongresu Samorządowego – powiedział Prezydent Miasta.

Hasło wydarzenia nawiązuje do potrzeby zupełnie nowego spojrzenia na pojęcie samorządności. Wraz z nastaniem nowej epoki niestabilności pilne jest intensyfikowanie współpracy ponad podziałami. Dużą rolę odgrywają tutaj samorządy, które najlepiej rozumieją potrzeby obywateli oraz są na pierwszej linii zarządzania zasobami. Są przypadki, kiedy współpraca międzynarodowa rodzi się ze współdziałania samorządów.

Dwa dni kongresu zebrały ponad 2000 gości – liderów samorządów, przedstawicieli polityki na szczeblu centralnym i międzynarodowym, specjalistów ze świata biznesu, nauki oraz organizacji pozarządowych. Brali oni udział w 12 ścieżkach tematycznych obejmujących ponad 120 wydarzeń takich jak wykłady, prezentacje raportów, dyskusje. Poruszane tematy dotyczyły m.in. biznesu i zarządzania, finansów, forum kultury regionów, gospodarki, ochrony środowiska, przyjaznego samorządu, współpracy międzyregionalnej i zrównoważonego rozwoju.