Aktualności

Samorząd tworzy dokumentacje projektowe

Samorząd miejski Ostrowca Świętokrzyskiego przygotowuje dokumentacje projektowe, które pomocne będą w ewentualnym pozyskiwaniu zewnętrznych środków na realizacje kolejnych inwestycji. Jest to bardzo ważny krok w procesie każdego przedsięwzięcia.

Jak mówi Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński:

Wykonanie inwestycji drogowej stanowi 20% czasu, który potrzebny jest na przygotowanie prac realizacyjnych. Warto tutaj pokazać przykład budowy drogi bocznej od ul. Jana Kilińskiego. Realizowana będzie ona w terminie do 7 miesięcy. Przygotowywaliśmy to zadanie około dwa lata. Dlatego już z początkiem roku czynimy kroki, by pozyskać dotacje ze środków unijnych lub krajowych na kolejne szeroko zakrojone prace unowocześniające nasze miasto.

Z realizacji projektowych na przyszłe lata warto wspomnieć o projekcie budowy, przebudowy i remontu ścieżek rowerowych, ulepszenia kilku tysięcy opraw oświetleniowych w kierunku energooszczędności i poprawy efektywności energetycznej placówek oświatowych.

Ujęte w planowaniach jest również zmodernizowanie i przebudowa Miejskiego Rynku, Centrum Aktywności Obywatelskiej oraz ośrodka wypoczynkowego na Gutwinie a także zagospodarowanie podpiwniczenia Ostrowieckiego Browaru Kultury. Planowane są też budowy i przebudowy budynków komunalnych z naciskiem na wykorzystanie ich w charakterze mieszkaniowym.

Wśród planowanych inwestycji są dodatkowo te, związane z drogami na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Przygotowywane dokumentacje projektowe dotyczą ulicy Zwierzynieckiej, Las Rzeczki, Wiejskiej, Północnej, Klimkiewiczowskiej, Szkolnej, Tadeusza Kościuszki, Spółdzielczej, Niskiej, łącznika Polnej oraz Denkowskiej, Browarnej, Jasnej, Śliskiej, Leśnej, Malinowej, Osadowej, Różanej czy też Jarzębinowej.