Aktualności

Debata oksfordzka ostrowieckiej młodzieży

W budynku Zespołu Edukacyjno-Przedszkolnego Szkoły z Pasją im. Elżbiety Sołtys miała miejsce debata oxfordzka będąca częścią przedsięwzięcia pod nazwą Akademia Młodzieżowej Rady Miasta realizowanego w ramach projektu “Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” dofinansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Rozpoczyna ona cykl czterech debat, w których pierwsza należy do uczniów szkoły podstawowej, druga do licealistów, trzecia dla osób dorosłych a czwarta będzie debatą międzypokoleniową. Ich rolą jest przygotowanie młodego pokolenia ostrowczan do wyborów Młodzieżowej Rady Miasta. Do pierwszej debaty przygotowywało się osiemnaścioro uczniów ze szkół podstawowych. Jej teza zawarła się w zdaniu : „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego zależy od młodzieży”.

Na pierwszej debacie, w imieniu Prezydenta Miasta Ostrowca Jarosława Górczyńskiego udział wziął Wiceprezydent Miasta Artur Łakomiec.

Bardzo się cieszę, że jestem tutaj z Państwem. Dzisiejsza debata to cenne doświadczenie, które powinno mieć zastosowanie w naszej codzienności. Zawsze kierowałem się poglądem w życiu prywatnym i publicznym, że nie liczy się argument siły, lecz siła argumentu. W ostatnich latach w przestrzeni politycznej brakuje właśnie tego elementu dialogu i solidnej argumentacji. Dlatego życzę uczestnikom debaty, w imieniu Prezydenta Miasta oraz swoim, owocnej dyskusji w ramach Akademii Młodzieżowej Rady Miasta – powiedział podczas spotkania Wiceprezydent Miasta.

Do końca grudnia 2022 roku w dwudziestu dwóch szkołach w Ostrowcu Świętokrzyskim miały miejsce warsztaty obywatelskie. Ten pierwszy etap był początkiem budowania mocnego fundamentu Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Przeważnie w każdej szkole zgłaszało się więcej osób chętnych niż piętnaście przewidywanych miejsc na warsztacie. W trakcie zajęć stosowano metody aktywnej pracy z uczniami. Wykorzystywano gry edukacyjne trenujące proces współpracy, podejmowania decyzji oraz konstruowania merytorycznych wypowiedzi. Metodyka nakierowana była na wzmacnianie poczucia wpływu młodego człowieka na otaczającą nas rzeczywistość.

Wkrótce ruszy rekrutacja do ostatniego etapu Akademii Młodzieżowej Rady Miasta. Po feriach trzydziestu kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta będzie szkolić się dalej. Zainteresowanie uczniów przerosło oczekiwania organizatorów. Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta odbędą się jeszcze w tym roku szkolnym.

Projekt „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa”, realizowany w ramach Programu „Rozwój Lokalny” przewiduje strategiczne, zintegrowane i kompleksowe zarządzanie miastem, zmierzające do poprawy sytuacji mieszkańców m.in. w zakresie szeroko pojętej edukacji, ochrony środowiska oraz wsparcia lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości. Projekt będzie miał także na celu podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności administracji samorządowej, przyczyniając się do budowania zaufania mieszkańców do władz lokalnych jako instytucji administrujących lokalnym rozwojem.

“Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” korzysta z dofinansowania o wartości 2 974 766 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców w różnym wieku poprzez osiągnięcie różnorakich zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta oraz w sferze lokalnej administracji publicznej.