Aktualności

72. nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Dzisiaj odbyła się 72. nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. W czasie jej trwania Radni podjęli jednogłośnie uchwały dotyczące Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Gminami Bodzechów oraz Kunów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W myśl tych uchwał wymienione sąsiednie gminy powierzają ostrowieckiemu miejskiemu operatorowi transportu zbiorowego obsługę regularnych połączeń komunikacyjnych na swoim terenie. Dzięki temu m.in. obsługiwane zostaną linie łączące Ostrowiec Świętokrzyski z Szewną, Sudołem oraz miejscowościami gminy Kunów a nowoczesne pomarańczowe autobusy zagoszczą również w gminach ościennych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Jednogłośnie podjęto również uchwałę dotyczącą przyjęcia przez Miasto Ostrowiec Świętokrzyski od Powiatu Ostrowieckiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Na jej podstawie Miejska Biblioteka Publiczna przejmie zadania o skali powiatowej.

Powiat zwrócił się do nas z inicjatywą, by Miejska Biblioteka Publiczna, nasza wizytówka miasta w zakresie kultury przejęła zadania prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej. Działalność ta będzie współfinansowana przez Starostwo Powiatowe. W przyszłym roku kwota przekazana przez powiat ma się zwiększyć. – powiedział Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.