Aktualności

Spotkanie z ostrowieckimi przedsiębiorcami

Podczas obrad Rady Gospodarczej Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński tradycyjnie spotkał się z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami organizacji zrzeszających zakłady pracy na wspólnej dyskusji nad obecną sytuacją gospodarczą ostrowieckich firm. Prezydent zaprezentował również najważniejsze inwestycje zaplanowane w roku 2023.

To dla mnie ważne, by usłyszeć problemy przedsiębiorców oraz z nimi współpracować. Od początku prezydentury jednym z moich priorytetów jest tworzenie doskonałych warunków dla przedsiębiorczości w naszym mieście. Od 7 lat w Ostrowcu Świętokrzyskim nie podniesiono podatków. Wartości podatków od nieruchomości oraz transportu zostały zamrożone. Dzięki temu podatek od transportu znalazł się poniżej wymaganych minimalnych stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów na rok 2023. Udało nam się także zniwelować zadłużenie gminy. Dzięki temu w obecnie trudnym okresie polskiej gospodarki znajdujemy się na lepszej pozycji w skali województwa, a także całej Polski – powiedział Prezydent.

Wśród głosów przedsiębiorców dominowały głosy optymizmu, chociaż nie ukrywali oni, że sytuacja w Polsce okazała się wysoce niesprzyjająca biznesowi.

Podczas obrad uczestnicy zapoznali się również z kluczowymi inwestycjami roku 2023. Lwia część prac bierze pod uwagę potrzeby przedsiębiorców oraz ma na celu zwiększenie powierzchni terenów inwestycyjnych.

Wśród tych inwestycji warto wymienić:

  • Budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ul. Jana Samsonowicza. W jej wyniku powstaną tereny inwestycyjne o powierzchni 1,3 ha; 3,5 ha oraz 5 ha.
  • Remont ulicy Henryka Sienkiewicza na odcinku od ulicy Adama Mickiewicza do ulicy Stefana Żeromskiego.
  • Budowa ulicy bocznej od ul. Jana Kilińskiego do łącznika ulic Leona Chrzanowskiego i Furmańskiej. Inwestycja ta powiększy areał inwestycyjny w naszym mieście.