Aktualności

Będzie monografia Ostrowca Świętokrzyskiego

Dziś, w gościnnych murach Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, miała miejsce konferencja prasowa poświęcona tematowi związanemu z podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Akademią Nauk Stosowanych, polegającej na zleceniu kompleksowego opracowania i druku wersji monografii Ostrowca Świętokrzyskiego. Stronę Zamawiającą reprezentował Prezydent Miasta Jarosław Górczyński, natomiast stronę Wykonawcy dr Paweł Gotowiecki – Rektor Akademii Nauk Stosowanych, który będzie również liderem projektu. Oferta na kwotę 140 tys. została wybrana w drodze postępowania przetargowego. Termin realizacji umowy został określony na dzień 9 września 2023 roku. Publikacja będzie nie tylko rysem historycznym Ostrowca Świętokrzyskiego, ale również odniesie się do zamieszkującego tu społeczeństwa i jego losów na tle miasta. Monografia ma zawierać minimum 400 stron i obejmować niniejsze zagadnienia:

  • Pradzieje miasta,
  • Ostrowiec Świętokrzyski do rozbiorów,
  • Ostrowiec Świętokrzyski w okresie zaborów (1795-1918),
  • Ostrowiec Świętokrzyski w okresie międzywojennym (1918-1939),
  • Ostrowiec Świętokrzyski w czasie II wojny światowej (1939-1945),
  • Odbudowa i rozwój Ostrowiec Świętokrzyski w okresie powojennym,
  • Dekada lat 80. (1980 – 1990),
  • Panorama Ostrowieckiej Kultury,
  • Historia sportu,
  • Ostrowiec w III RP: kalendarium.

Warto nadmienić, że ostatnia monografia historyczna naszego miasta powstała 25 lat temu, w 1997r.

Wydanie monografii to część zadania „Jestem Ostrowczaninem” w ramach, którego wznowiona będzie edycja „Legend Świętokrzyskich” Wojciecha Kotasiaka, powstanie książka dla dzieci o Ostrowcu Świętokrzyskim mieście oraz komiks, którego twórcami będzie ostrowiecka młodzież.

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu “Ostrowiec Świętokrzyski-miasta OdNowa”, który korzysta z dofinansowania o wartości 2 974 766 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców w różnym wieku poprzez osiągnięcie różnorakich zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta oraz w sferze lokalnej administracji publicznej.