Aktualności

Karetka dla Białej Cerkwi

Fundacja Polska – Nasza Ojczyzna otrzymała od Polskiego Czerwonego Krzyża karetkę sanitarną, która zostanie przekazana na rzecz Miasta Partnerskiego Biała Cerkiew. W zamian za to PCK otrzyma pojazd z zasobów jednostki gminnej.  Za udział w tych działaniach Prezydent Miasta otrzymał podziękowania od Zastępcy Komendanta Batalionu Obrony Terytorialnej w Białej Cerkwi płk. Piotra Szyszkowskiego.

We wspólnej akcji dotyczącej pozyskania i doposażenia karetki, przeglądu technicznego oraz przerejestrowania udział wzięli także: Starostwo Powiatowe, Bank Żywności oraz PCK w Ostrowcu Św. Całą akcję koordynowała Fundacja Polska-Nasza Ojczyzna.