Aktualności

61. nadzwyczajna sesja Rady Miasta

Na 61. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dyskutowano nad sześcioma projektami uchwał. Wszystkie podjęto jednogłośnie.

Na sesji uczczono minutą ciszy zmarłego 3 kwietnia 2020 roku Stanisława Karbowniczka, Radnego Rady Miasta w kadencji 1998-2002. Stanisław Karbowniczek był członkiem Komisji Budżetu Promocji i Współpracy oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Mienia Komunalnego.

Wśród jednogłośnie podjętych uchwał znalazła się ta, traktująca o wyrażeniu zgody na nabycie dwóch udziałów po 1/3 w prawie własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Rzeczki o powierzchni 0,4118ha. Działka ta znajduje się częściowo na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, po części również na obszarze dróg wewnętrznych oraz lokalnej drogi wiejskiej.

W ramach dyskusji nad podjętą uchwałą dotyczącą zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Piotr Dasios wypowiedział się o dotychczasowej pomocy na rzecz miasta partnerskiego Biała Cerkiew na Ukrainie.

– Dwie transze pomocy trafiły już do Mera Miasta Biała Cerkiew Gennadija Dykiego. Ostatnia transza trafiła w zeszłym tygodniu, 7 kwietnia 2022 roku. Z 200 tysięcy złotych przeznaczonych na pomoc, wykorzystaliśmy już około 80 tysięcy złotych. Pomocni tutaj są również mieszkańcy naszego miasta, Polski Czerwony Krzyż, organizacje pozarządowe z Polski oraz Francji. Z chęcią współpracy zwrócili się do nas także przedstawiciele miasta partnerskiego we Francji – Gennevilliers. Stowarzyszenie z Warszawy wsparło nas powerbankami oraz latarkami dla miasta Biała Cerkiew.

Wsparcie z naszej strony rozwija się – na początku skupiliśmy się na żywności, środkach medycznych dla mieszkańców, ale także wśród darów był lornetki, radiotelefony, które z kolei trafiły do obrony terytorialnej na terenie miasta Biała Cerkiew. Druga pomoc była typowo medyczna. W jej skład weszły m.in. profesjonalne torby lecznicze mogące być wykorzystane również na polu walki. W trzeciej transzy pomocy, Mer Miasta Biała Cerkiew prosi, by znalazł się sprzęt do odgruzowywania oraz wyposażenie wozów strażackich – powiedział Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Piotr Dasios.

Jednogłośnie podjęto także uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Targowiska Miejskie w Ostrowcu Świętokrzyskim. W jej myśl ustala się następującą stawkę dotacji w zakresie obsługi i utrzymania stanowisk handlowych na terenach administrowanych przez Zakład – w wysokości 173 zł, jednorazowo za każde miejsce handlowe.

Podjęto także uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2022 r. w której m.in. wartość planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zwiększy się o ponad 5 milionów złotych każda.