Aktualności

79. rocznica powstania w Getcie Warszawskim

W imieniu Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego, pod pomnikiem pomordowanych Żydów z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz okolicznych miejscowości, Wiceprezydent Miasta Piotr Dasios złożył kwiaty i oddał hołd poległym podczas powstania w Getcie Warszawskim w 79. rocznicę tego dramatycznego i bohaterskiego czynu.

19 kwietnia 1943 roku Żydzi, przy wsparciu polskiego podziemia, dokonali pierwszego w okupowanej Europie miejskiego powstania. Powodem była odbywająca się akcja wysiedleńcza mieszkańców getta do obozów zagłady oraz wiadomości o planach całkowitej likwidacji Getta Warszawskiego w ramach fizycznej eksterminacji narodu żydowskiego. Pragnieniem powstańców nie było zwycięstwo, gdyż było niemożliwe do osiągnięcia. Celem powstania było m.in. zadać okupantowi jak największe straty i zwrócić uwagę świata na los Żydów w krajach zniewolonych.