Aktualności

Ostrowiec Świętokrzyski inwestuje w ekologię

W ubiegłą środę ogłoszony został przetarg dotyczący zamówienia wykonania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 30 kompletów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 1894 kWp. Zlecenie obejmuje też montaż tych systemów na 30 budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach należących do miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Instalacje fotowoltaiczne będą montowane na dachach, na konstrukcjach wsporczych, jako instalacje gruntowe wolnostojące oraz na konstrukcjach wsporczych w postaci wiat parkingowych.

– Jest to dla nas bardzo ważna inwestycja pokazująca, że Ostrowiec Świętokrzyski jest miastem świadomym i aktywnym w działaniach proekologicznych. Instalacja paneli fotowoltaicznych przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego z sieci nawet o 70% w przypadku szkół i przedszkoli. Będzie to kolejny krok wpisujący się w przyjazną środowisku aktywność gminy – powiedział Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński

Wartość zamówienia wynosi kilkanaście milionów złotych. Termin składania oraz otwarcia ofert przewidziany został na 07 kwietnia 2022r. Przewidywany termin realizacji umowy obejmuje do 720 dni od dnia jej podpisania.

Zamówienie realizowane jest w ramach zadania pn.: „Systemowe rozwiązania w zakresie ograniczenia zużycia energii elektrycznej i emisji CO2 na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – etap I – budowa OZE”, dokonywanego w ramach zadania budżetowego „Budowa OZE”. Zlecenie wykonywane jest w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.