Aktualności

Rozpoczęto postępowanie przetargowe na modernizację Rynku

Miasto Ostrowiec Świętokrzyski ogłosiło przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i zagospodarowania terenu Rynku m.in. budynkiem modułowym, przebudową fontanny, małą architekturą, elementami zielono – niebieskiej infrastruktury.

– Przestrzeń w centrum naszego miasta powinna tętnić życiem, dlatego chcemy odbetonować 0,8500 ha powierzchni ostrowieckiego Rynku m.in. poprzez zazielenienie obszaru oraz wprowadzenie elementów małej architektury. W planach jest modernizacja fontanny, dzięki czemu stanie się nowoczesna, a także oszczędna. Powstanie również modułowy budynek wkomponowany w infrastrukturę rynku, który zapewni wielosezonowe rozrywki. Mieszkańcy i goście miasta będą mogli w przyszłości odetchnąć w cieniu zieleni odmienionego centrum Ostrowca Świętokrzyskiego – powiedział Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej m.in.:.

  • przebudowę terenu wykorzystując w jak największym zakresie infrastrukturę zielono – niebieską (np. fontanna z retencją, skrzynki korzeniowe, rozsączające, zielono-niebieskie dachy, banery, flagi, maszty, rzeźby czy inne elementy wykonane z tkaniny absorbującej wodę i zdobiące miejską przestrzeń, mogące chłonąć deszcz, by później oddawać wodę do otoczenia, spowolnienie przepływu wody opadowej za pomocą łańcuchów spływowych, podziemne zbiorniki szczelne, place wodne, ogrody deszczowe, nawierzchnie przepuszczalne, itp.), a także antysmogowe nawierzchnie.
  • stworzenie modułowego energooszczędnego budynku, w którym bierze się pod uwagę możliwość zainstalowania „żyjących ścian” imitujących ekosystem roślinny. Konstrukcja wykonana będzie w technologii pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Obiekt będzie służył jako m.in. miejsce integracji pokoleniowej dla osób niepełnosprawnych, młodzieży, dzieci, osób dorosłych oraz seniorów / kawiarnia / wielosezonowy sok-bar / miejsce spotkań, wystaw, kameralnych koncertów oraz zabaw / gier wirtualnych. Zabudowa, według propozycji, może zostać wkomponowana w górny fragment Rynku z wykorzystaniem różnicy wysokości pomiędzy płytą Rynku a ul. Nową, aby możliwe było skorzystanie z dachu (zielono–niebieskiego) budynku w celach rekreacyjnych/wypoczynkowych/komunikacyjnych.
  • przebudowę istniejącej fontanny lub budowę nowej z wykorzystaniem retencjonowanej wody stanowiącej atrakcyjną, możliwą do wykorzystania wielofunkcyjną przestrzeń integrującą różne grupy odbiorców. Projekt ma także brać pod uwagę również m.in. modernizację oświetlenia płyty rynku, a także systemu monitoringu wizyjnego, wykonanie w zagospodarowaniu terenu elementów iluzji optycznej lub Street Art 3D, zagospodarowanie zielonych istniejących i nowych przestrzeni z uwzględnieniem ich nawodnienia wykorzystując przede wszystkim wody opadowe z projektowanej retencji oraz wykonanie urządzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży wykorzystując elementy edukacji ekologicznej, technik naukowych z przeznaczeniem do gier i zabaw.