Aktualności

Uroczystość z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej

W Ostrowieckim Browarze Kultury odbyła się uroczystość z okazji 80. Rocznicy powstania Armii Krajowej „Wywalcz jej wolność…” zorganizowanej przez Okręg Świętokrzyski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Towarzystwo Pamięci Armii Krajowej.  To uczczenie ważnego epizodu polskiej walki o wolność. W 1942 roku w związku z przekształceniem Związku Walki Zbrojnej utworzona została Armia Krajowa – najlepiej zorganizowane w okupowanej Europie podziemne wojsko, w którym służyło w pewnym momencie blisko 400 tysięcy osób. Prezydent Miasta Ostrowiec Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński biorąc udział w wydarzeniu uhonorował grawertonem Panią Teresę Piwnik – Prezesa Okręgu Świętokrzyskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

– Jest to wyjątkowe wydarzenie, w którym młodzież – przyszłość naszego miasta spotyka się z żywym świadectwem szlachetnej przeszłości. Jest to niezwykle cenne doświadczenie. Spotkanie to jest istotne także z powodu niepokojów na wschodzie Europy. W takich chwilach docenia się znaczenie dobrze wyposażonej armii. Życzę, aby nasze wojsko charakteryzowała nie tylko duma, ofiarność waleczność i bohaterstwo, ale także by polski przemysł obronny mógł dotrzymać kroku umiejętnościom mundurowych – powiedział na uroczystości Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.

Spotkanie niosło ze sobą ważny przekaz o pojmowaniu przeszłości narodu.

– Tożsamość każdej wspólnoty przetrwa wtedy, gdy tworzyć ją będzie wspólna historia i wynikające z niej wartości. Społeczeństwo bez przeszłości jest tylko zbiegowiskiem. Odkrywając tajemnicę tamtych nocy i dni, nie musimy odnajdywać tylko dumy, ale prawdę i sprawiedliwość. Tylko na takiej przeszłości, a nie mitologii można budować przyszłość – wypowiedział się major Zdzisław Bzymek- Prezes Ostrowieckiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.