Aktualności

Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

24 lutego odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z wprowadzeniem przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na terenie całej Polski trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP. Ostrzeżenie to ma na celu przeciwdziałać zagrożeniom pojawiającym się w cyberprzestrzeni. Posiedzenie zostało zwołane dwa dni temu przez Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego w odpowiedzi na powstałą sytuację.

Na posiedzeniu zapadły ważne decyzje dotyczące uruchomienia całodobowych dyżurów administratorów systemów o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania miasta. Poruszono także kwestie przeciwdziałania zagrożeniom poprzez kontrolę środków zapobiegawczych oraz opracowanie planów reagowania na zaistniałe zagrożenie.

Zadaniem powołanego zespołu jest przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego jako organ pomocniczy dla Prezydenta Miasta. Przewodniczącym zespołu jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. W jego skład wchodzą między innymi naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta, prezesi zarządów spółek miejskich, dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta, przedstawiciele powiatowych jednostek związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem infrastrukturą, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele PGE Dystrybucja S.A. i Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Dwa dni temu, reagując na wprowadzenie przez Premiera stanu alarmowego Charlie CRP, zwołałem na dziś posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego.

To co się dzieje dziś na Ukrainie to dramat dla cywilizowanego świata i realne zagrożenie dla przyszłości naszego kraju. Nie sugeruję abyśmy obawiali się konwencjonalnego ataku na nasze granice, ale wiemy już, że na nasze Państwo przeprowadzane są cyberataki w dużych ilościach.

Solidaryzujemy się z obywatelami Ukrainy, jestem w kontakcie z Merem Białej Cerkwi, naszego miasta partnerskiego, na które spadły dzisiaj bomby.

Dzisiejsze spotkanie zwołałem aby przygotować nasze miasto, na realne i potencjalne zagrożenia. Również aby sprawdzić jak szybko jako Zespół jesteśmy w stanie się spotkać i wypracowywać wspólne stanowiska w zakresie utrzymania bezpieczeństwa naszych systemów teleinformatycznych – powiedział Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.