Aktualności

Podziękowania za współpracę – czas na zasłużoną emeryturę.

Prezydent Miasta Jarosław Górczyński spotkał się z Prezesem Spółki Budownictwo-Mostowe „ BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o.o. i jednocześnie jej założycielem Ryszardem Wojtonem. Spotkanie miało związek z przejściem Prezesa Wojtona na zasłużoną emeryturę. Firma  w 2021r. obchodziła 30-stą rocznicę swojej działalności. Spółka „ BUDROMOST” lokuje się w gronie kilku czołowych firm budownictwa drogowego w regionie i zapisała się również na kartach historii Ostrowca Świętokrzyskiego, jako wykonawca inwestycji drogowych. Wieloletnia współpraca przełożyła się na polepszenie architektonicznego i estetycznego wizerunku miasta i ma swój udział w dynamicznym rozwoju sieci drogowej Ostrowca Świętokrzyskiego. Na przestrzeni lat spółka dała się poznać jako profesjonalna firma, której zaangażowanie pozwoliło na terminowe realizacje powierzonych zadań. W ostatnim czasie ” BUDROMOST-STARACHOWICE” wykonała dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski następujące inwestycje:  oddaną do użytku w dniu 09.02.2022r. drogę publiczną łączącą ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi, rozbudowę ul. Miodowej na odcinku od ul. Iłżeckiej do ul. Zwierzynieckiej, remont ulicy Ostrowieckiej, remont ul. Bolesława Prusa od u. Grabowieckiej.

Na zakończenie spotkania panowie wymienili się pamiątkowymi publikacjami. Prezes Ryszard Wojton przyjął od Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego życzenia zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej pracy oraz satysfakcji z życia, z tego co się udało do tej pory osiągnąć i tego co jeszcze jest do osiągnięcia a ponad to życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.