Aktualności

Nowy projekt budowlany OTBS przy ul. Hubalczyków

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. planuje na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego kolejną inwestycję budowlaną. Nowe bloki staną przy ulicy Hubalczyków w sąsiedztwie PSP Nr 14 i kościoła Św. Jadwigi Królowej na os. Stawki.

– Co do nowej realizacji Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego jesteśmy dopiero na etapie koncepcji- mówi prezydent Jarosław Górczyński. Szczegóły zastaną wypracowane przez nowego prezesa spółki, którym został Wojciech Wójcik. Naszą intencją jest właściwa analiza rynku i skroić ofertę pod potrzeby mieszkańców. Rozważamy, czy nie postawić na mieszkania dwupokojowe o pow. 43 – 47 m kw. i kawalerki o pow. ok. 33 m kw. Może też dopełnić wszystko mała pulą mieszkań trzypokojowych, ale dwukondygnacyjnych. Na pewno nie postawimy tym razem na parkingi podziemne, bo ze względu na lokalizacje będzie miejsce na parkingi tradycyjne.

Jak zapowiada prezydent inwestycja z uwagi na cenę materiałów budowlanych inwestycja będzie etapowa. W pierwszej kolejności powstaną 3-4 budynki, później dopiero kolejne. Docelowo ma się zostać wybudowanych 5-6 bloków.

Przypomnijmy, że na sesję Rady Miasta spółka OTBS zaproponowała, aby dokonać zamiany nieruchomości, w wyniku której do zasobu nieruchomości gminnych zostanie przekazane prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim na os. Ogrody (działka nr 102/9) – w zamian za zbycie na rzecz Spółki nieruchomości przy ul. Hubalczyków (działki 33/1,33/4,34/1,34/4,35/1 i 35/4). Zamiana nieruchomości jest jedną z form przeniesienia własności nieruchomości przewidziana w ustawie o gospodarce nieruchomościami, która określa zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego. Przeniesienie praw do nieruchomości nastąpi w drodze aktu notarialnego. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości zostanie zastosowana dopłata, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

Działki przy ulicy Hubalczyków położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, z dogodną lokalizacją pod inwestycje polegające na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Na dzień dzisiejszy działki te nie są wykorzystywane. Dzięki budowie mieszkań zostaną zaspokojone potrzeby mieszkaniowe wspólnoty samorządowej oraz da to możliwość pozyskania do gminnego zasobu nieruchomości nowego terenu.