Aktualności

MPRD z nowym sprzętem na “Akcję Zima”

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., które w konsorcjum z firmą Remondis Sp. z o.o. realizuje „Akcję Zima” na drogach gminnych i powiatowych w granicach miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dozbroiło się znacząco w nowy sprzęt przed trwającym sezonem.

Firma nabyła trzy pługi odśnieżne, przeznaczone do zimowego oczyszczania dróg, ulic, placów ze śniegu i błota pośniegowego. Szerokość odśnieżania każdego z nich to 3m. Wśród nowych nabytków są też: dwie piaskarko- solarki a także ładowarka kołowa o masie 18 ton.

– Nie tylko po nowych nabytkach widzimy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. jest dobrze przygotowane do trwającej „Akcji Zima”- prezydent Jarosław Górczyński. Chyba nikt nie wyobraża sobie, jak wiele sprzętu musi być przygotowane, aby w ciągu dnia, przy zmieniających się warunkach pogodowych rozpocząć odśnieżanie.

– Cieszy nas dosprzętowienie parku maszynowego wykorzystywanego w „Akcji Zima”- mówi Krzysztof Kowalski, prezes MPRD Sp. z o.o. W tym sezonie utrzymujemy 337 ulic gminnych o łącznej długości ponad 160 tys. mb., a także 23 ulice powiatowe w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego o długości 39 345 mb.

Warto wiedzieć, że kwota przeznaczona na utrzymanie dróg gminnych w tym sezonie to 1 210 000,00 zł brutto, a kwota przeznaczona na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego to 425 459,70 zł brutto.

– Ilość osób zaangażowanych w „Akcję Zima”, dyżurujących przez całą dobę jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb i panujących warunków atmosferycznych- mówi kierownik Andrzej Saracen, odpowiedzialny za „Akcję Zima”. Jak tylko warunki się pogarszają wyjeżdżamy ze sprzętem na drogi. Prosimy o wyrozumiałość kierowców i mieszkańców, którzy muszą zrozumieć, że gdy załamuje się pogoda nie uda się być w tej samej chwili wszędzie. Uspokajam, że wszędzie dojedziemy. Mamy doświadczoną załogę, odpowiedni sprzęt i zgromadzone materiały, takie jak sól, czy piach. W tym sezonie zakupiliśmy już 300 ton soli i 800 ton piachu.

– To się rzadko zdarza, żeby miasto było właścicielem spółki, która buduje drogi, czy zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg. W Polsce podobnych przykładów jest najwyżej kilkanaście. Osobiście byłem od zawsze przeciwnikiem sprzedaży MPRD i uważam, że ten podmiot będący w rękach Gminy Ostrowiec Świętokrzyski świetnie się sprawdza i ma dzięki temu wpływ na kształtowanie się cen w przetargach. Cieszy też, że nasza spółka wygrywa postępowania w ościennych gminach, czy świadczy usługi na zewnątrz. Należy też zaakcentować wysoką jakość realizowanych prac, czy świadczonych usług.- powiedział Prezydent.