Aktualności

Zaawansowane prace przy tworzeniu Centrum Tradycji Hutnictwa.

Prezydent Jarosław Górczyński zapowiedział, że obecnie modernizowany obiekt Zakładowego Domu Kultury przy Alei 3 Maja nadal będzie nawiązywał do hutniczych tradycji Ostrowca Świętokrzyskiego. To odwołanie do genezy jego powstania. Artur Bławat – prezes zarządu firmy ANNA-BUD sp. z o.o., główny wykonawca przedsięwzięcia stwierdził, że na tę chwilę termin odbioru prac nie jest zagrożony i obiekt winien być zmodernizowany w lipcu 2022 roku.

– Dla większości mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego to będzie zawsze Zakładowy Dom Kultury, czyli popularny ZDK – mówi prezydent Jarosław Górczyński. Ta realizacja udowadnia, że szanujemy to co było, bowiem nie możemy zapominać o tym, że hutnictwo jest tą branżą, z którą zawsze wiąże się zarówno przeszłość i teraźniejszość Ostrowca Świętokrzyskiego.

Warto wiedzieć, że całe zadanie jest dofinansowane jest z dwóch projektów: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda”. Wartość brutto umowy to: 21.390.376,07 zł.

Przedmiotem realizowanego właśnie zamówienia jest rozbudowa i przebudowa z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa.

Wystawa stała Centrum Tradycji Hutnictwa zlokalizowana będzie na I i II piętrze. Sala konferencyjna i edukacyjna zlokalizowana będzie na III piętrze. Natomiast na parterze budynku znajdować się będzie kawiarnia. W budynku znajdować się będzie duża sala kinowa z widownią na 434 miejsca oraz mała sala kinowa – na I piętrze na 52 miejsca. Do budynku dobudowano nowy – dwukrotnie większy niż stary – budynek zascenia mieszczący garderoby, sanitariaty windę dla artystów – część zachodnia.

– Dziękuję prezesowi firmy ANNA- BUD, bowiem w tak trudnych czasach realizuje tę inwestycję, mimo tego, że ceny materiałów galopują, a także bardzo ciężko je dostać. Do tego dochodzi wzrost cen energii i innych kosztów. Budowanie i inwestowanie, to obecnie trudny proces, ale my, jako Gmina Ostrowiec Świętokrzyskie nie chcemy rezygnować z tej ścieżki. Jesteśmy, jako inwestor zadowoleni w tempa robót, bo nic nie wskazuje na to, żeby termin oddana obiektu był zagrożony.

Równocześnie trwają prace nad scenografią oraz zawartością merytoryczną wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa, która zostanie przedstawiona na nowoczesnych nośnikach multimedialnych, audiowizualnych. Nagrywane są filmy, animacje, ścieżki dźwiękowe, tworzone są grafiki, ryciny, dioramy przedstawiające rozwój hutnictwa w regionie.

Wykonawcą wystawy stałej jest firma – „Projekt Multimedia s.c.” z Lubina, która ma duże doświadczenie w realizacji multimedialnych muzeów oraz wystaw stałych. Wystawa stała Centrum Tradycji Hutnictwa podzielona jest na 13 działów tematycznych: „Najpracowitsza z polskich rzek”, „Starożytni hutnicy”, „W staropolskiej kuźnicy”,  „Wiek żelaza i pary”, „Górnictwo i węglarstwo”,  „Wielki piec”, „Stalownia”, „Walcownia”, „Ludzie Huty”, „Zakłady Ostrowieckie. Made in Poland”, „W cieniu hutniczych kominów”, „Walczyli o stal”, oraz „Zobacz od środka”.

– Powstające w tym miejscu Centrum Tradycji Hutnictwa ma na celu oddanie hołdu tym, którzy z przemysłem ciężkim byli i są związani. Ekspozycją zaczynamy od czasów, kiedy tworzyły się początki hutnictwa na naszych ziemiach, a kończymy na chwili obecnej, gdzie Celsa Huta Ostrowiec jest kontynuatorem wieloletniej tradycji branży. Do tworzenia tej wystawy, która będzie atrakcyjna zarówno dla najmłodszych, jak i seniorów, zaprosiliśmy przedstawicieli stowarzyszeń zrzeszających hutników, ale także miłośników hutnictwa z młodszych pokoleń.

Do chwili obecnej wykonano m.in. rozbiórkę istniejącej części zascenia, a także głównej klatki schodowej, oraz nowej klatki schodowej – przeszkloną z windą panoramiczną,  wykonano przebudowę wewnątrz budynku: sceny, widowni kina, układów komunikacyjnych oraz pomieszczeń przeznaczonych pod Centrum Tradycji Hutnictwa, jak również przebudowę pomieszczeń pod kawiarnię, dokonano przebudowy istniejących instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, budowy nowoprojektowanych instalacji,  wykonano część prac termomodernizacyjnych polegających na dociepleniu dachu, dociepleniu  ścian zascenia, wykonaniu instalacji solarnej, zamontowano windę w budynku zascenia, wykonano dolne warstwy podłogi, wykonano ścianki działowe, wykonana została okładzina akustyczna sufitu nad widownią i sceną, zamontowana została mechanika górna sceny pod sztankiety sceniczne.

– Za nami chyba już najtrudniejszy etap prac związany z pracami wyburzeniowymi i wzmocnieniem konstrukcji- mówi Artur Bławat – prezes zarządu ANNA-BUD sp. z o.o. Na obecną chwilę jesteśmy na etapie zamknięcia obiektu poprzez finalne prace związane ze stolarka okienna i skupienie się na robotach wewnątrz budynku. Przed nami już obecnie tylko roboty wykończeniowe.

Obecnie wykonywane są:  tynki na klatce schodowej, prace wykończeniowe na całym obiekcie, prace związane z montażem windy w głównej klatce schodowej, prace związane z czyszczeniem elewacji.