Aktualności

OTBS oferuje mieszkania na wynajem

W tym tygodniu można oglądać mieszkania, które Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. przeznaczy na wynajem.

– Niewiele miast zdecydowało się na taki ruch, jak Ostrowiec Świętokrzyski, aby ze swoich zasobów wyasygnować pulę mieszkań z myślą o ich wynajęciu- przyznaje prezydent Jarosław Górczyński. Pierwsza partia jaką stanowiło dziesięć mieszkań, którą wynajęliśmy, spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem. Stąd decyzja o przekazaniu kolejnych lokali na ten cel. OTBS wchodzi w rolę wynajmującego, który jest pewny i bezpieczny, bowiem wielokrotnie słyszałem o przypadkach, że ktoś po wynajęciu mieszkania nie mógł być pewien tego, że mógł liczyć na stabilizacje. Jeśli ktoś wylicytuje mieszkanie od naszej spółki i będzie płacić regularnie czynsze, a także nie będzie uciążliwym dla sąsiadów, może być spokojny o swoje mieszkanie.

– Chcielibyśmy, aby te mieszkania jak najszybciej służyły lokalnej społeczności i dlatego, już w dniach 22-23 listopada zgodnie z harmonogramem, można zobaczyć wszystkie lokale będące w tej ofercie- mówi prezes OTBS, Małgorzata Kostrzewa. Po obejrzeniu osoby zainteresowane konkretnym lokalem składają wniosek ( wzór dostępny będzie na stronie internetowej). Komisja weryfikuje wszystkie wnioski, a osoby spełniające kryteria zawarte w regulaminie zostaną poinformowane o terminie licytacji. Wynik licytacji jest wszystkim zainteresowanym znany ponieważ odbywa się ona w formie ustnej. Następnie z osobą, która wylicytowała największą stawkę podpisywana jest umowa najmu na rok, a po jej upływie przedłużana będzie na czas nieokreślony. Warunkiem przedłużenia jest wywiązywanie się z opłat oraz nie zakłócanie porządku. Trzeba tu podkreślić istotną sprawę, że jest to najem instytucjonalny i koniecznym jest poddanie się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego. W tej turze został nieznacznie zmieniony regulamin, ale można powiedzieć, iż na korzyść zainteresowanych, bo zrezygnowaliśmy z oświadczenia osoby ( potwierdzonego przez notariusza), która przyjmie wynajmującego do zamieszkania po rozwiązaniu umowy najmu.

Oferta obejmuje 6 mieszkań (kawalerki) o powierzchni od 22,05m2 do 35,48m2. Zasady przyznawania mieszkań określa Regulamin zamieszczony na naszej stronie. Wywoławcza stawka czynszu najmu będzie atrakcyjna i wynosić będzie 12 zł/m2/miesięcznie. Szczegółowe informacje, co do oferty lokalowej i warunkach ich uzyskania będą podawane na bieżąco na naszej stronie internetowej. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny na nr 41 248 23 23 w.45, bądź drogą mailową na adres mieszkania@otbs.ostrowiec.pl.

Warto podkreślić, że oferta kierowana jest, przede wszystkim, dla osób związanych osobiście lub gospodarczo z Ostrowcem Świętokrzyskim, jak również dla osób aktualnie zamieszkujących poza Gminą, którzy jednak chcieliby, żeby Ostrowiec Świętokrzyski stał się ich centrum życiowym. Podstawowym warunkiem ubiegania się o te mieszkania jest brak posiadania samodzielnego tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Ostrowiec Św. Ponadto zainteresowani nie mogą mieć średniomiesięcznego dochodu poniżej 50% przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej dla danego województwa.

Tak więc mieszkania skierowane będą przede wszystkim dla osób, których dochód nie uprawnia do ubiegania się o mieszkanie socjalne bądź komunalne i jednocześnie nie posiadają na ten moment zdolności kredytowej.