Aktualności

Budowa łącznika ulic Furmańskiej i L. Chrzanowskiego zbliża się do finału

Do końca zbliżają się prace nad budową łącznika ulic Furmańskiej i Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. To obecnie przedsięwzięcie drogowe o najwyższym budżecie powstające w naszym mieście. Inwestycja zamyka się kwotą blisko 17 mln. zł.

– To wręcz historyczna inwestycja, bowiem tutaj nigdy nie było drogi- mówi prezydent Jarosław Górczyński. Liczę, że uda się otworzyć tereny pod przedsięwzięcia biznesowe, które zlokalizują się wzdłuż tego łącznika i ożyje zaplecze ul. Kilińskiego. To będzie też olbrzymie udogodnienie dla osób odwiedzających Targowiska Miejskie z uwagi nie tylko na nowy ciąg komunikacyjny, ale również miejsca parkingowe, które przy tej drodze powstaną, a będzie ich aż 129.

Prezydent Jarosław Górczyński po raz kolejny podziękował wykonawcy przedsięwzięcia, który mimo rosnących cen materiałów budowlanych nie zszedł z placu budowy.

– Dzisiaj cieszymy się z realizowanego zakresu prac, który jest bardzo zaawansowany- przyznaje prezydent Jarosław Górczyński.

Przedsięwzięcie powstaje w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi”.

W zakres inwestycji wchodzi m.in. budowa ulicy o łącznej długości 1.223,00 mb i szerokości 7,0m w dwóch odcinkach, budowa chodników bezpośrednio przylegające do jezdni szerokości 2,0m oraz oddzielone od jezdni zieleńcem szerokości 1,50m, budowa ścieżki rowerowej szerokości 2,0m oddzieloną od jezdni zieleńcem lub miejscami postojowymi, zieleńców, a także  budowa 129 miejsc postojowych wraz z jezdniami manewrowymi o szerokości 5,0m, w tym 8 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Najtrudniejszym i zarazem bardzo kosztownym elementem budowanej drogi były roboty ziemne polegające na wymianie gruntu. Do wywiezienia z budowy było około 70.000,0 m3 a do wbudowania w nasypy ponad 96.500 tysiąca m3 z czego około 20 tysięcy stanowią materace nośne z georusztu. Ponadto całość prac ziemnych jest prowadzona wzdłuż otwartego cieku wodnego w bardzo trudnych warunkach gruntowych, około 1,2 do 1,5 poniżej lustra wody.

Obecnie na odcinku od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Denkowskiej bocznej wykonano całość robót w 90% – pozostała do wykonania warstwa ścieralna i oznakowanie pionowe i poziome. Gotowe są między innymi: chodniki, ścieżka rowerowa, ustawiono słupy oświetlenia ulicznego, umocniono rowy. Obecnie główne prace trwają w obrębie placu targowego- ustawiane są krawężniki pod drogi serwisowe i miejsca postojowe wraz z obrzeżani pod chodnik i ścieżki rowerowe.

Wykonawcą inwestycji jest firma Budromost – Starachowice, wartość robót zamyka się kwotą 16.878.000,00 zł brutto zł. Termin realizacji zaplanowano do 20.02.2022 r.