Aktualności

Spotkanie z emerytowanymi nauczycielami

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej, prezydent Jarosław Górczyński spotkał się z emerytowanymi nauczycielami zrzeszonymi w ramach sekcji emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Państwu, emerytowanym nauczycielom i pracownikom oświaty składam serdeczne życzenia i podziękowania. – złożył życzenia prezydent. Pragnę wyrazić szacunek i wdzięczność za Państwa odpowiedzialną pracę, którą wykonywaliście z pasją i zaangażowaniem.

Mam przyjemność potwierdzić również, że w naszych szkołach pracowało i pracuje wielu nauczycieli wybitnych, wyjątkowych, o szczególnych predyspozycjach, pełniących w życiu swoich uczniów rolę autorytetów i przewodników. Zdolnych do harmonijnej współpracy z młodzieżą, potwierdzonej wynikami na różnego szczeblu olimpiadach przedmiotowych.

Państwo przez wiele lat tworzyli fundamenty naszych szkół, trudząc się nad wychowaniem dziś dorosłych już pokoleń. Za co serdecznie dziękuję.