Aktualności

Jubileusz 5 lat działalności Stowarzyszenia Głuchych „Nad Kamienną”

Jubileusz 5 – lecia działalności Ostrowieckiego Stowarzyszenia Głuchych „Nad Kamienną” stał się doskonałą okazją do wspólnego świętowania wielu lokalnych  podmiotów działających na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców miasta i powiatu. Swoje wsparcie dla Stowarzyszenia pokazali przedstawiciele z różnych stron kraju, którzy przybyli tłumnie na uroczystości. Gości witali przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia – prezes Wiesław Chamera oraz wiceprezes Izabela Malicka.

Ciepłe słowa uznania dla dotychczasowej działalności wyraził prezydent miasta Jarosław Górczyński,
w imieniu starosty ostrowieckiego Marzeny dębniak – członek zarządu powiatu Agnieszka Rogalińska, a także dyrektor PCPR – u Joanna Pikus, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i organizacji, a także Tomasz Piersa – prezes Elkom Trade, czyli pracodawca firmy zatrudniającej osoby z dysfunkcją narządu słuchu.

– Dziękuję za stworzenie silnej grupy wsparcia dla osób z dysfunkcjami słuchu oraz za promocję idei otwartości i dostępności dla nich wszystkich sfer życia. Przez sześć już lat niestrudzonej pracy udało się Państwu osiągnąć bardzo wiele. Państwa sukcesem są kompleksowe działania – rehabilitacja, konferencje oraz akcje profilaktyczne.  Przyczynili się Państwo również do ogromnego postępu w walce ze stereotypami i uprzedzeniami dotyczącymi wad słuchu – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. – To dzięki Państwa wsparciu potrzebujący ostrowczanie oraz ich rodziny mogą liczyć na pomoc. Co ważne, potrafią Państwo pięknie cieszyć się ze wspólnych osiągnięć i spotkań. Gratuluję Państwu determinacji i siły w realizacji podejmowanych działań. Życzę dalszych sukcesów i wytrwałości w  kontynuacji misji Stowarzyszenia, a także jak najwięcej radości w codziennym życiu.

Uroczystości towarzyszyła prezentacja multimedialna podsumowująca 5 – letnią działalność Stowarzyszenia, którą przedstawiła wiceprezes Izabela Malicka.

Przypomnijmy, że Ostrowieckie Stowarzyszenie Głuchych „Nad Kamienną” realizuje szereg projektów aktywizujących środowisko osób głuchych – spotkania integracyjne, wycieczki, aktywności fizyczne, a także działania mające na celu walkę ze stereotypami oraz propagowanie nauki języka migowego.