Aktualności

100 – lecie stowarzyszeniowej branży hutniczej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Medal i podziękowania dla prezydenta miasta

Od ponad 100 lat ostrowiecka stowarzyszeniowa branża hutnicza odgrywa znaczącą rolę w życiu Ostrowca. Członkowie działających w ciągu minionego stulecia organizacji, których kontynuatorem jest ostrowieckie koło Stowarzyszenia Inżynierów Techników Przemysłu Hutniczego, z dużym zaangażowaniem dbają o rozwój lokalnego przemysłu, a także o zachowanie i promocję dorobku oraz spuścizny przemysłu metalurgicznego.

Uroczystości jubileuszowe stały się dobrym momentem do podsumowań działalności ostrowieckiego koła, a także do podziękowań osobom wspierającym jego działalność oraz lokalny przemysł hutniczy.

Jedną z osób, która została odznaczona pamiątkowym medalem jest prezydent miasta Jarosław Górczyński. Były prezes ostrowieckiego koła Pan Andrzej Sidowski wspólnie z obecnie piastującą to stanowisko prezes Panią Marta Jałochą podziękowali za wieloaspektowe wsparcie i zrozumienie branży borykającej się z wieloma wyzwaniami stawianymi przez światową gospodarkę. Podkreślili również udział obecnego prezydenta Jarosława Górczyńskiego, jako posła na Sejm RP, w procesie zatrzymania karuzeli odwróconego VAT-u w branży wyrobów hutniczych.

– Dziękuję serdecznie za przyznane wyróżnienie, które jest docenieniem mojej pracy. Ale nie może być inaczej. Ostrowiec i huta oraz przemysł metalurgiczny to jedno. Dzięki niej powstało i wokół niej rozwijało się nasze miasto na wszystkich płaszczyznach – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Branża hutnicza nadała charakter i unikalne piękno naszej małej Ojczyźnie. Ja również dziękuję wszystkim osobom zatrudnionym w firmach i spółkach hutniczych za ich pracę, codzienną sumienność oraz wkład w budowanie wizerunku i promocję Ostrowca Świętokrzyskiego.