Aktualności

Nowoczesny układ drogowy w centrum miasta

29 czerwca 2021r. we wtorek Ostrowiec Świętokrzyski na zaproszenie prezydenta miasta odwiedziła Pani Poseł Agata Wojtyszek. Spotkanie to było okazją do podsumowania działań na drogach w centrum miasta. Tylko w 2021 r. do użytku oddano prawie 1500 metrów wyremontowanych dróg w centrum miasta. Za blisko 4 4 39 449,87 zł wyremontowano 867 m.b. ulic Siennieńskiej, Okólnej, oraz Głogowskiego. Zadanie obejmowało także remont chodników, krawężników, zjazdów na posesję, wymianę opraw oświetleniowych, a także remont kanalizacji deszczowej. Z kolej za blisko 2 mln. zł wyremontowano ulicę Adama Wardyńskiego oraz ulicę Piwną. To zadania także obejmowało remont chodników, krawężników, zjazdów na posesję, wymianę opraw oświetleniowych. Obydwa zadania wykonało Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.

„ Nasze ulice, nasze place i tereny są coraz w lepszym standardzie. Pokazujemy też przykład dla innych samorządów, że warto inwestować, ale warto inwestować nie zadłużając się, nie biorąc kredytów Nowo wyremontowane ulice w centrum miasta już cieszą naszych mieszkańców – mówił prezydent miasta Jarosław Górczyński”

W czasie spotkania został także poruszony temat remontu drogi wojewódzkiej 754 przebiegającej przez Ostrowiec Świętokrzyski czyli od mostu na Al. 3 Maja do ul. Radwana.