Aktualności

Życzenia dla Hutników i Strażaków

Ostrowiec Świętokrzyski to miasto o wyjątkowo pięknych tradycjach hutniczych. Ponad 200 – letnia historia zakładów metalurgicznych w naszym mieście, której kontynuatorem jest Celsa. Huta była i jest jedną z najważniejszych wizytówek Ostrowca Świętokrzyskiego. To hutnicy, których patronem jest Święty Florian i ich rodziny byli przez lata siłą napędową rozwoju naszego miasta. Jednak to nie jedyna grupa zawodowa, która zwyczajowo powierza swoją pracę Świętemu Florianowi. Ten męczennik z pierwszych wieków chrześcijaństwa wspiera również strażaków, dla których walka z ogniem jest chlebem powszednim. Dlatego zarówno hutnicy, jak i strażacy obchodzą swoje święto 4 maja w dniu imienin swojego patrona.

– Ostrowieckim Hutnikom oraz Strażakom, których patronem, w ich trudnej pracy, jest Święty Florian składamy podziękowania za codzienny trud i zaangażowanie
w tworzenie wizerunku Ostrowca Świętokrzyskiego – nowoczesnego i bezpiecznego miasta – to życzenia, które złożyli prezydent miasta Jarosław Górczyński wspólnie
z przewodniczącą Rady Miasta Ireną Rendudą Dudek.