Aktualności

„Raport o stanie gminy” trafił w ręce radnych. Mimo pandemii Ostrowiec Świętokrzyski mocno postawił na gospodarkę

Najważniejszym punktem piątkowej, Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego była prezentacja przez prezydenta Jarosława Górczyńskiego „Raportu o stanie gminy”.

– „Raport o stanie gminy” na 254 stronach trafił obecnie do radnych, a podczas sesji absolutoryjnej w czerwcu przyjdzie czas na dyskusje. Liczę, że wówczas będziemy jednomyślni co do tego, że mimo czasu pandemii podjęliśmy wiele działań, aby ostrowczanom żyło się lepiej, a także słusznym było stawianie na działania mające na celu stymulację gospodarczą naszego miast. Pandemia koronawirusa zmusiła nas do przewartościowania wielu zasad oraz podejścia do życia – mówi prezydent. Ubiegły rok był wyjątkowo trudny dla nas wszystkich. Był również bardzo wymagający. Sytuacja w Polsce i w naszym mieście zmieniała się bardzo dynamicznie. Dlatego szybko, celnie i skutecznie reagowaliśmy na pojawiające się problemy naszych mieszkańców. Stąd też jako miasto przygotowaliśmy program pomocowy, który stał się uzupełnieniem i rozwinięciem programów rządowych.

Zdaniem prezydenta Jarosława Górczyńskiego czas pandemii pokazał, że możemy liczyć głównie sami na siebie.

– Bez wsparcia naszych jednostek, czy firm, niewiele dałoby się zrobić- mówił. Udział samorządu w podatku PIT zmniejszył się o 2,43%, a w latach poprzednich był odczuwalny coroczny wzrost o 5%. Mimo tego nie wyhamowaliśmy remontów i inwestycji.

Podczas prezentacji po raz kolejny przypomniane zostały główne założenia programu „Bezpiecznik Ostrowca Świętokrzyskiego”, jednak główny nacisk został położony na kwestie gospodarcze, bowiem włodarz przypomniał o działaniach mających na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej miasta

– Ciągle rozbudowywana infrastruktura techniczna, przygotowywanie terenów inwestycyjnych oraz przyjazna polityka podatkowa gminy mają na celu stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście- akcentował prezydent Jarosław Górczyński. 1,2142 ha to powierzchnia terenów sprzedanych w kompleksie inwestycyjnym pod inwestycje w 2020 r. Powstała m.in. nowa fabryka wytwarzająca innowacyjny produkt. 60% to liczba firm, decydujących się na reinwestycję po już przeprowadzonej inwestycji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Samorząd Miasta przygotowuje kolejne  nieruchomości przemysłowe dla rozwoju gospodarczego.

– Budowa i rozbudowa dróg publicznych przy bazie operatora transportu publicznego: budowa drogi gminnej na odcinku: skrzyżowanie ul. 11 Listopada i ul. Jana Samsonowicza (bez skrzyżowania) – Huta Celsa brama nr 1, budowa drogi gminnej stanowiącej połączenie ul. Jana Samsonowicza z parkingiem typu Park & Ride”. Udostępnienie działek w tym rejonie nastąpi w 2022 r. A także utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim – w obrębie ul. J. Samsonowicza – budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” drogi publicznej o łącznej długości około 1,935 km” (droga do bramy nr 3). W minionym roku wyłoniliśmy wykonawcę, który w trybie ,,projektuj i buduj” zrealizuje wymienione zadanie. Udostępnienie działek w tym kompleksie nastąpi w latach 2022 – 2023 r.

Prezydent przypomniał także o działaniach nt. przyszłości  Ostrowca Świętokrzyskiego m.in. debatach, czy pracach związanych ze Strategią Rozwoju Miasta. Sporą część dokumentu zawierają rozwiązania dot. ładu przestrzennego. Bowiem tylko w 2020 r. wydano łącznie 234 decyzje o warunkach zabudowy. Trzeba też pamiętać, że Gmina Ostrowiec Świętokrzyski znajduje się obecnie w niewielkim gronie 79 spośród 2.477 samorządów, które nie mają zadłużenia.

Kolejne strony „Raportu o stanie gminy” dotyczą m.in. pozyskanym środkom zewnętrznym, inwestycjom w infrastrukturę, oświatę, czy kulturę.