Aktualności

W trosce o jakość powietrza

Na nadzwyczajnej sesji radni Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego jednogłośnie podjęli decyzję w sprawie przyjęcia nowych zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ograniczania niskiej emisji CO2.
Do 80 procent zostały zwiększone koszty kwalifikowane na przyłączenie nieruchomości do sieci Miejskiej Energetyki Cieplnej. Mieszkańcy mogą zatem zyskać na ten cel dofinansowanie do kwoty 4 tys. zł. Na zakup ekologicznego urządzenia grzewczego do 3 tys. zł, a na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych 5 tys. zł. Jako nowość wprowadzono możliwość dofinansowania zakupu pomp ciepła do 5 tys. zł. Ponadto w obu ostatnich przypadkach wprowadzono możliwość uzyskania dofinansowania w przypadku nowopowstających domów, w których nie zostało zainstalowane urządzenie opalane węglem.
– Ostrowiecki program niskiej emisji CO2 funkcjonuje już od 2016 roku – mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – Z roku na rok dotacje z tego tytułu są coraz większe. I tak w roku 2016 była to kwota 65 tysięcy złotych, a rok 2020 zamknęliśmy już kwotą 553 tys. zł. Nasi mieszkańcy dostali ponad pół miliona złotych dotacji do wprowadzenia ekologicznych źródeł ciepła i przyłączanie swoich domów i mieszkań do sieci Miejskiej Energetyki Cieplnej. W 2016 roku były to tylko 32 nieruchomości, a w 2020 już 134. Na ten rok mamy zabezpieczoną kwotę aż 700 tyś zł. Działamy konkretnie, i podejmujemy działania prowadzące do tego, aby powietrze w Ostrowcu było jak najbardziej czyste. Potwierdzają to liczby – jak1550 domów indywidualnych podłączonych do sieci MEC. Jako gospodarz miasta cieszę się, że w Ostrowcu sieć ciepłownicza zarządzana jest w sposób optymalny. Nie dochodzi do większych i poważnych awarii. Doceniam to i dziękuję za to pracownikom Miejskiej Energetyki Cieplnej.
– Do końca ubiegłego roku udało nam się podłączyć około 1500 domków jednorodzinnych w rożnych dzielnicach miasta – mówi prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej Dariusz Wojtas. – Zrealizowaliśmy przyłączenia w budynkach wielorodzinnych jak np. w blokach przy ulicach: Poniatowskiego, Parkowej, Denkowskiej czy Staszica, gdzie funkcjonowały jeszcze piece węglowe. Na terenie Ostrowca prowadzimy szereg inwestycji jak np. program Ciepła Woda z Miejskiej Sieci. W roku 2019 było to 536 kolejnych mieszkań, a w 2020 roku 612 mieszkań. Prowadzone są także inwestycje w ciepłowni, która się mieści na terenie Celsy. Wszystko to zmyślą o ograniczeniu emisji spalin.