Aktualności

Łącznik ulic Furmańskiej i Leona Chrzanowskiego usprawni układ komunikacyjny miasta

Powstający łącznik ulic Furmańskiej oraz Leona Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi zmieni oblicze ostrowieckiej siatki drogowej. Całość tworzą trzy zadania, których łączna wartość przekracza 26 milionów złotych. Mowa tu o głównej nitce drogowej – nowoprojektowanej drodze łączącej bezpośrednio ulice Furmańską i Leona Chrzanowskiego, która zostanie doprowadzona do ulicy Ostrowieckiej oraz o dwóch mniejszych zadaniach łączących główny odcinek z ulicami Denkowską i Jana Kilińskiego. Tak kompleksowo zaplanowane zadanie usprawni układ komunikacyjny w newralgicznej pod względem logistycznym części miasta. Zyskają dzięki temu odwiedzający Targowisko Miejskie przy ulicy J. Słowackiego handlujący, którzy są ważną grupą tworzącą ostrowiecką mikroprzedsiębiorczość, ale i kupujący ostrowczanie oraz mieszkańcy gmin ościennych, a także sąsiednich powiatów.

– To jest bardzo ważna inwestycja, ponieważ dzięki nowemu łącznikowi zdecydowanie na lepsze zmieni się układ komunikacyjny tej części miasta – mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – Będzie to alternatywna droga dla ulicy Kilińskiego. Zostaną także udrożnione tereny przy łąkach. Zapewne powstaną tu nowe hale, hurtownie, a za tym nowe miejsca pracy. Chciałbym pogratulować wykonawcy, ponieważ prace są tu niezwykle trudne. 95 procent najtrudniejszych prac zostało już zrealizowanych. W ramach tej inwestycji przy ulicy Furmańskiej wybudowanych zostanie 129 miejsc parkingowych do obsługi Targowiska Miejskiego.

Firma Budromost przy zaangażowaniu dużej ilości sprzętu oraz ekip pracowników wykonała już wiele najcięższych do przeprowadzenia zadań. Do tej pory zakończono wycinkę drzew wraz z usunięciem karpin. W 97% wykonano wymianę gruntu wraz z budową materacy nośnych i nasypów. Jednocześnie trwało układanie kanału deszczowego z 2 x fi 1000 przy ciągłym pompowaniu napływającej wody. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie budowy przepustów drogowych.

Inwestycja pod nazwą „Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim”, w ramach zadania „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego –  budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi” i jest współfinansowana z RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wartość tego zadania opiewa na kwotę 16.878.000,00 zł brutto zł, a termin realizacji zadania wykonawca,czyli firma Budromost ze Strachowic zobowiązał się wykonać do 30 czerwca 2022 roku.