Aktualności

ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH. KOLEJNA POMOC DLA OSTROWIECKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Podczas nadzwyczajnej sesji radni Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  przychylnie przyjęli przedłożony przez prezydenta miasta Jarosława Górczyńskiego w kwestii wprowadzenia w 2021 roku zwolnień z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych. Radni podjęli tę uchwałę jednogłośnie. Wielu z nich głośno wyraziło swoje poparcie dla tej inicjatywy, która w sposób realny wesprze ostrowieckich restauratorów, którzy dotkliwie odczuwają rządowe obostrzenia, przy jednoczesnym braku pomocy ze strony rządu.

Zapisy uchwały zwalniają przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne z drugiej i trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Ponadto przedsiębiorcom, którzy w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. wnieśli w całości opłatę należną za 2021 r. przyznano zwrot tej opłaty w części obejmującej drugą i trzecią ratę. Przepisy te nie dotyczą opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy).

– Dziękuję Państwu radnym za zrozumienie i przyjęcie przygotowanej uchwały. Bardzo łatwo jest sięgać do kieszeni podatnika i nakładać na społeczeństwo kolejne podatki, natomiast o wiele trudniej jest znaleźć oszczędności i podzielić się nimi z osobami, które wytwarzają produkt krajowy brutto – mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – W Ostrowcu Świętokrzyskim wyszliśmy z inicjatywą, aby wesprzeć naszych przedsiębiorców, a konkretnie branżę restauracyjno – gastronomiczną. Ta pomoc polega na tym, że umożliwimy im nie opłacenie drugiej i trzeci raty za zezwolenie na koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. Ta pomoc obejmie 47 przedsiębiorców, którzy prowadzą tego typu działalność. To jest kolejna specjalna pomoc w okresie pandemii. Przypomnę Ostrowiecki Bezpiecznik. W ubiegłym roku zwalnialiśmy z raty od podatku od nieruchomości oraz zmniejszyliśmy cenę wody do 1 zł za m3. Znacznie obniżone zostały również czynsze za pomieszczenia wynajmowane od Gminy Ostrowiec. Lokalnych przedsiębiorców trzeba wspierać – dodaje Prezydent.

Na sesji obecny  był pan Jarosław Cichoń prowadzący „Słoneczną Werandę”, który w imieniu własnym oraz swoich kolegów z branży przekazał słowa podziękowania.

-Dziękuję za dostrzeżenie naszej trudnej sytuacji. Dzisiejsza uchwała to wymierna pomoc, w tym trudnym pandemicznym czasie. Dziękuję za to serdecznie – mówił Jarosław Cichoń.

Należy zwrócić uwagę, ze takie działania są możliwe dzięi dobrej kondycji finansowej miasta. Rok 2019 był kolejnym z rekordową wysokością zrealizowanych dochodów, a rok 2020, mimo pandemii COVID-19 i mniejszych wpływów do miejskiej skarbonki, również można zaliczyć do udanych. Pomimo ograniczeń władze samorządowe zapewniły właściwe warunki do sprawnego funkcjonowania wszystkich miejskich jednostek, a także pomocy społecznej, sportu i rekreacji, kultury, transportu miejskiego, a także szeroko rozumianej gospodarki komunalnej. Ponadto przeznaczono 50 mln złotych na lokalne inwestycje, co było jednym z elementów „Bezpiecznika Ostrowca Świętokrzyskiego”, czyli projektu pomocowego dla mieszkańców, zarówno osób indywidualnych, jak i przedsiębiorców – dodaje prezydent.  W ubiegłym roku, w okresie niemal całkowitego lockdownu, na trzy miesiące radykalnie, do 1 zł za metr kwadratowy, samorząd obniżył stawki czynszu oraz opłaty za wodę do jednego zł za 1 m sześcienny, a straty Miejskich Wodociągów zrekompensował z kasy miasta. Kolejne obniżki, a właściwie zwolnienia, dotyczyły stawek podatku od nieruchomości. W ekspresowym tempie, zamawiając usługi w lokalnych szwalniach, miasto uszyło 57 tysięcy maseczek i bezpłatnie rozdystrybuowało wśród mieszkańców. Ostatnim takim krokiem była, zaaprobowana przez radę miasta, decyzja o zamrożeniu już szósty raz z rzędu stawek podatków lokalnych.