Aktualności

Ostrowieckie PP nr 12 z oddziałami integracyjnymi – przedszkole na miarę XXI wieku

Przedszkole to pierwszy etap edukacji dziecka. To czas zabawy, nawiązywania nowych przyjaźni oraz pierwsze chwile poświęcone nauce. Dzisiaj Publiczne Przedszkole nr 12 na osiedlu Słonecznym odwiedził prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. W placówce przeprowadzone potrzebne remonty. Warunki pracy, nauki i zabawy są teraz dużo lepsze.

– Mam ogromną przyjemność gościć w przedszkolu nr 12, które jest placówką integracyjną – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. – To wyjątkowe miejsce wspierające przedszkolaków i ich rodziców. Na przestrzeni ostatnich kilku lat zainwestowanych zostało tu ponad 613 tysięcy złotych, które zmieniły diametralnie to miejsce. Żyjemy w specyficznych czasach gdzie tempo życia i choroby cywilizacyjne dotykają coraz więcej osób, w tym wielu najmłodszych. Obserwujemy, że coraz więcej dzieci potrzebuje wparcia ze strony specjalistów podczas procesu dydaktycznego. Przedszkole numer 12 wychodzi naprzeciw, świadcząc profesjonalne usługi. Doskonała kadra pedagogiczne i zaangażowanie ze strony nauczycieli to także ogromny atut tej placówki.

– Wybór przedszkola jest czymś niezwykle ważnym, ponieważ od tego zależy rozwój naszego dziecka- mówi dyrektor Publicznego Przedszkola nr 12 Beata Krauze- Składanowska. – Czas spędzony w przedszkolu rzutuje na kolejne etapy kształcenia. Poziom trudności wyraźnie wzrasta, jeśli jesteśmy rodzicami dziecka niepełnosprawnego. Na szczęście z pomocą przychodzą nam przedszkola integracyjne. Pośród szerokiej palety placówek w Ostrowcu Świętokrzyskim znajduje się min. jedyne w mieście Przedszkole Publiczne nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Konopnickiej ,które mieści się na Osiedlu Słonecznym 5. Naszą dewizą jest hasło „Dwunastka – przedszkole dla wszystkich”, a mottem „…nic na siłę, nic wbrew woli wychowanka, lecz razem z nim i dla niego”. Stawiamy na integrację dzieci zdrowych z dziećmi obarczonymi różnymi formami oraz stopniami niepełnosprawności, zarówno fizycznej, jak i umysłowej. Dzięki temu dzieci od najmłodszych lat uczą się funkcjonować w różnych zespołach, co przynosi korzyści zarówno dzieciom zdrowym, jak i o specjalnych potrzebach. W naszym przedszkolu już maluszki oswajają się z odmiennością, uczą się szacunku, zrozumienia, tolerancji i współpracy, a dzieci z deficytami sukcesywnie włączane są do grupy zdrowych rówieśników, zapewniając im te same prawa i wdrażając do obowiązków.

Dużą zaletą PP nr 12 jest mniejsza liczebność grup oraz fakt, że do każdej z nich przydzielonych jest dwóch odpowiednio przygotowanych nauczycieli. Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi to placówka czterooddziałowa, z czego dwa oddziały pracują metodą M. Montessori zgodnie z mottem: „Pomóż mi samemu to zrobić„.

W ramach pobytu dziecka w przedszkolu realizowane są zajęcia w grupie rówieśniczej oraz liczne zajęcia specjalistyczne, takie jak: konsultacje z psychologiem, terapia logopedyczna, terapia autyzmu, integracja sensoryczna, fizjoterapia, terapia ręki, trening umiejętności społecznych, ruch rozwijający W. Sherborne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna. Zatrudnienie odpowiednich terapeutów, którzy pracują nad jak najlepszym rozwojem dzieci o specjalnych potrzebach, pozwala na wsparcie dzieci zdrowych u których pojawiły się trudności.

Placówka dba również o rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci, oferując im bogaty wachlarz zajęć dodatkowych, np.: kółko plastyczne, kółko origami, kółko kulinarne, kółko „Młodego odkrywcy”, kółko matematyczne, kółko muzyczne, zabawy manualne, zabawy logopedyczne, zabawy ruchowe z elem. ćwiczeń korekcyjnych, zumba dla dzieci, sensoplastyka, sprytne zabawy dyscyplinujące, gimnastyka buzi, ucha i języka. Przedszkole realizuję Innowację Pedagogiczną w oparciu o autorski program „Fizjoterapia pediatryczna – diagnostyka, profilaktyka, postępowanie terapeutyczne w dysfunkcjach narządu ruchu u dzieci. Wprowadzenie innowacji z zakresu fizjoterapii o wyżej wymienionym tytule umożliwia oryginalność rozwiązań w odniesieniu do tradycyjnego systemu wychowania przedszkolnego i dotyczy poszerzenia oferty zajęć zarówno dla dzieci niepełnosprawnych jak i dzieci zdrowych.

Położenie w centrum miasta, estetyczna, nowoczesna i przyjazna przestrzeń, program oraz wsparcie specjalistycznej kadry to niewątpliwie atuty Publicznego Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi. W celu pozyskania dodatkowych informacji warto odwiedzić stronę internetową www.pp12.pl , fanpage przedszkola na Facebooku lub skontaktować się bezpośrednio z placówką pod nr. telefonu (41) 2475294.