Aktualności

OSTROWIECKI SAMORZĄD WSPIERA MIESZKAŃCÓW W EKOLOGICZNYCH DZIAŁANIACH. DOTACJE NA ZMIANĘ SYTSEMÓW GRZEWCZYCH I MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Problem niskiej emisji, czyli smogu, jest obecnie jednym z ważniejszych wyzwań przed którym stoi nasz kraj, ale i Unia Europejska. Jednak największy ciężar odpowiedzialności spoczywa na barkach lokalnych samorządów, które w trosce o swoich mieszkańców zmuszone są do poszukiwania coraz to nowych rozwiązań. Głównym źródłem niskiej emisji w Polsce są piece i wysokoemisyjne kotły służące do ogrzewania gospodarstw domowych w osiedlach domów jednorodzinnych, zlokalizowanych zwłaszcza na obrzeżach i tam jest ona najbardziej odczuwalna.

Ostrowiecki samorząd w sposób szeroki podchodzi do tego problemu. W działaniach związanych z poprawą jakości powietrza ogromną rolę odgrywa edukacja ekologiczna oraz oferta skierowana do ostrowczan w zakresie dofinansowań wymiany urządzeń grzewczych oraz możliwości korzystania z ciepła systemowego z Miejskiej Energetyki Cieplnej. W celu poprawy jakości powietrza realizowany jest plan ograniczenia niskiej emisji, a mieszkańcy mogą liczyć na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na zmianie systemu grzewczego i montażu paneli fotowoltaicznych w budynkach położonych n a terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Od 2016 roku wydano na ten cel blisko 1 650 000 zł, a tylko w 2020 roku 553 849 zł na 134 dotacje, które spełniły wymogi formalne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

– Ostrowczanie mogą  liczyć na gminne wsparcie. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski podejmuje szereg działań mających na celu realną poprawę jakości powietrza. Od sierpnia 2012 r. realizowany jest program w ramach ochrony środowiska, który stanowi wsparcie finansowe dla wszystkich osób, które chcą dokonać zmiany systemu grzewczego na bardziej ekologiczny. Coraz więcej mieszkańców naszego miasta decyduje się na taką formę pomocy. Dostrzegamy, że zwiększenie kwot dotacji jeszcze bardziej zachęciło ostrowczan do likwidacji pieców opalanych węglem lub koksem, co ma duże przełożenie na poprawę jakości powietrza w naszym mieście – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński.

W zakresie ograniczania niskiej emisji podejmowane są także liczne czynności kontrolne przez Straż Miejską w stosunku do właścicieli nieruchomości, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że termicznie przekształcają odpady komunalne w domowych piecach i kominkach, powodując emisje pyłów i szkodliwych gazów do atmosfery. Każdego roku prowadzonych jest kilkaset kontroli. Nadmienić jednak należy, że w przeważającej ilości kontrolowanych nieruchomości, gdzie stwierdzono nadmierne i dokuczliwe dla otoczenia zadymienie, po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, okazywało się, że powodem zadymienia nie było spalanie nieczystości czy odpadów komunalnych lecz opału gorszej jakości.

W ramach działań proekologicznych i mających na celu poprawę jakości środowiska od lat realizowany jest również „Program usuwania wyrobów zawierających azbest”. Program zakłada przyznanie właścicielom nieruchomości i spółdzielniom mieszkaniowym dotacji pokrywającej koszty związane z demontażem, załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów z azbestem. Pozostałe koszty, jak na przykład ułożenie nowego pokrycia dachowego, właściciele i administratorzy budynków muszą pokryć ze środków własnych. Wnioski mogą składać również osoby nie zameldowane w Ostrowcu Świętokrzyskim, ale posiadające tu swoje nieruchomości. Na ten cel w latach 2015 – 2020 wydatkowano kwotę ponad 211 000 zł.