Aktualności

Mieszkańcy Słonecznego zyskają nowy, funkcjonalny parking

Władze miasta i powiatu oraz Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podpisali trójstronne  porozumienie na remont dużego parkingu przy Al. Jana Pawła II. Warte ok. 700 tys. zł. prace obejmą teren w pobliżu bloków 2, 4, 6, 8, 9. Do połowy 2021 roku, wykonany zostanie ważny remont w Ostrowcu Świętokrzyskim. Powstanie tam około 70 utwardzonych miejsc parkingowych. Z parkingu na osiedlu Słoneczne, korzystają codziennie setki osób, w tym mieszkańcy kilku sąsiadujących z nim bloków.

– Są tereny w mieście, które choć służą mieszkańcom są tak podzielone, że mają kilku właścicieli. Trzeba zrozumienia i współpracy aby zaplanować i zrealizować inwestycje w takich miejscach. Zaszłości własnościowe od wielu lat spowodowały, że ten teren podzielony jest między trzech właścicieli. Doszliśmy więc do wniosku, że udział w realizacji tego zadania będzie proporcjonalny do posiadanego przez właściciela terenu – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Dziękuję sygnatariuszom dzisiejszej umowy tj. pani staroście Marzenie Dębniak, wicestaroście Andrzejowi Jabłońskiemu, prezesowi OSM Markowi Zarębie oraz jego zastępcy Iwonie Miszczyszyn, a także skarbnikom miasta i powiatu, ale również tym, którzy zabiegali o tę inwestycję, radnej Agnieszce Rogalińskiej, Marcie Woźnickiej Kuzdak i  radnym Aronowi Pietruszce i Mariuszowi Łacie.

– Przez wiele lat nie można było doprosić się remontu tego parkingu. Od samego początku wiedzieliśmy, że ten parking ma służyć mieszkańcom i dlatego chcemy go wyremontować jak najszybciej- mówi starosta Marzena Dębniak.

Szacunkowa wartość zadania to około 700 tysięcy złotych. Powierzchnia parkingu to około 3320 metrów kwadratowych. Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest właścicielem 38 procent, gmina Ostrowiec – 33 procent, a powiat ostrowiecki 29 procent terenu. Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako zarządca największego terenu, w pierwszych miesiącach 2021 r. ogłosi przetarg na realizację remontu.