Aktualności

Prezydent spotkał się z przedstawicielami ostrowieckiego biznesu

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyński spotkał się z przedstawicielami Rady Inicjatyw Gospodarczych przy Prezydencie, która jest ciałem doradczym w zakresie polityki rozwoju miasta oraz przedstawicielami największych płatników podatków lokalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Spotkanie dotyczyło m.in. wysokości stawek podatków lokalnych na nadchodzący 2021 rok. Wiele czasu poświęcono również współpracy na linii samorząd miasta – przedsiębiorcy. Rozmawiano o perspektywach kooperacji m.in. w kontekście powstającej Strategii Rozwoju Miasta, której przygotowanie jest już na finiszu. Prezydent miasta przedstawił także plany na temat rozwoju infrastruktury miejskiej oraz planów rozwoju gospodarczego.