Aktualności

Podziękowania dla Pracowników Socjalnych

Jednym z jesiennych świąt jest przypadający na 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji Prezydent Jarosław Górczyński na ręce Pani Dyrektor Magdaleny Salwerowicz złożył bukiet kwiatów będący symbolem wyrazów uznania oraz serdecznych podziękowań dla wszystkich Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

– Rola pracownika socjalnego to trudna i odpowiedzialna praca. Od pracowników tego sektora zależy godne życie i funkcjonowanie potrzebujących mieszkańców naszego miasta. To oni niosą pomoc i wzmacniają w swoich klientach umiejętność prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie – mówi Prezydent Jarosław Górczyński. – Wszystkim pracownikom pomocy i opieki społecznej dziękuję za trud i codzienną pracę, empatię i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, a także wkład w budowę marki Ostrowca Świętokrzyskiego.