Aktualności

Rozpoczął się remont ulic A. Wardyńskiego i Piwnej

Rozpoczynają się remonty kolejnych, gminnych dróg w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego. Zaawansowane prace prowadzone są obecnie na ul. dr Adama Wardyńskiego, która wraz ul. Piwną zyskają nowy wizerunek. Wykonawcą jest ostrowieckie Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowy.

– Ostrowiec Świętokrzyski jest obecnie jednym wielkim placem budowy, bowiem mamy rozpoczętych aż 14 inwestycji drogowych- mówi prezydent Jarosław Górczyński. Z tej też przyczyny chcę przeprosić mieszkańców za utrudnienia w związku z prowadzonymi pracami.

Zakres działań remontowych w centrum miasta obejmuje nową nawierzchnię  z masy mineralno – bitumicznej w ulicy dr Adama Wardyńskiego o długości 450 mb i w ulicy Piwnej o długości 110mb. Nowa nawierzchnia chodników wykonana zostanie z płyt granitowych oraz z płyt chodnikowych z guzami dla osób z niepełnosprawnością wzrokową na przejściach dla pieszych wraz z elementami kostki granitowej. Pojawią się też nowe nawierzchnie zjazdów do posesji, czy miejsc postojowych z płyt granitowych wraz z krawężnikami. Przewidziano doświetlenia przejść dla pieszych, a także  wymianie słupów oświetleniowych z fundamentem oraz montaż opraw oświetleniowych typu LED. Wartość robót: 1 999 574,72zł brutto. Inwestycję dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

– Ruch na tych odcinkach jest utrudniony, ale umożliwiony został dojazd do nieruchomości i zlokalizowanych tu instytucji  – mówi Krzysztof Kowalski, prezes MPRD. Chcemy, aby mieszkańcy, jak najmniej odczuli komunikacyjne niedogodności, a ze swej strony zrobimy wszystko, aby czas realizacji inwestycji skrócić do minimum.

Termin realizacji remontu ulic Wardyńskiego i Piwnej przewidziano do dnia 3 maja 2021 r.