Aktualności

Z młodzieżą o przyszłości miasta.

Młodzież uczestnicząca w debacie na temat kierunków rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego odwiedziła gabinet prezydenta miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego. Spotkanie miało na celu dokończenie rozmowy, która swój początek miała podczas publicznej debaty zorganizowanej w zeszłym tygodniu z inicjatywy prezydenta.

Młodzież przedstawiła swój punkt widzenia na rozwój rodzinnego miasta, przedstawiając propozycje idące w stronę nowoczesnych technologii i aktywizacji zawodowej ludzi młodych z naciskiem na młodych przedsiębiorców. Prezydent natomiast przedstawił dotychczasowe wyniki przeprowadzonych konsultacji i zaprosił młodych ludzi to spisania swoich propozycji w postaci “karty pomysłu”, która posłuży do budowania strategii na najbliższe lata.