Aktualności

Prezydent Jarosław Górczyński zapowiada olbrzymi pakiet inwestycyjny: Ogłosimy osiemnaście przetargów o wartości ponad 53 mln złotych!  

Osiemnaście przetargów ogłoszonych w najbliższych dniach przez Gminę Ostrowiec, na kwotę około 53 milionów złotych, stanowi kolejny element samorządowego programu „Bezpiecznik Ostrowca Świętokrzyskiego”. Szczegóły planowanych inwestycji podczas specjalnej konferencji wyjawił prezydent miasta Jarosław Górczyński.

– Pakiet blisko dwudziestu przetargów ma za zadanie zmniejszyć skutki spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa- mówił prezydent Jarosław Górczyński. Dzięki tym zadaniom nie tylko poprawi się komfort życia naszym mieszkańcom, ale wykonamy kolejny krok w zmianie oblicza Ostrowca Świętokrzyskiego. Ta propozycja inwestycyjna świetnie wpisuje się w realizowane przez nas hasło „Ostrowiec od Nowa” i już zrealizowane przedsięwzięcia.

Ostrowiec Świętokrzyski zdecydował się na realizacje dużego programu inwestycyjnego mimo tego, że jak i inne samorządy odczuwa spadek wpływu z podatków lokalnych. Kwota za miesiąc kwiecień do analogicznego okresu sprzed roku wyniosła 2 mln. 390 tys. złotych.

– Mimo tej sytuacji zdecydowaliśmy się przyjąć inny scenariusz – wyjaśnia prezydent Jarosław Górczyński. Zamiast hamować inwestycje i szukać oszczędności zdecydowaliśmy się na realizację blisko dwudziestu zadań inwestycyjnych z różnych dziedzin życia. Stąd też stawiamy na infrastrukturę drogową, budownictwo mieszkaniowe, edukację, kulturę i rekreację. Dlatego też ogłosimy olbrzymi pakiet inwestycyjny, na które składa się 18 zadań.

Zdaniem prezydenta zaproponowanie dużego pakietu inwestycyjnego pozwoli ograniczyć skutki bezrobocia wywołanego spowolnieniem gospodarczym w wyniku pandemii koronawirusa, a przez to dać pracę lokalnym firmom w charakterze głównych wykonawców, bądź podwykonawców. Samorząd liczy też na uzyskanie konkurencyjnych cen w ogłoszonych przetargach, wykorzystując okres, gdy inni hamują z inwestycjami.

– Pakiet inwestycyjny świetnie wpisuje się w nasz „Bezpiecznik Ostrowca Świętokrzyskiego” , który w wielu elementach wyróżnia się spośród propozycji zaproponowanych przez inne samorządy- akcentuje prezydent. Przypomnę tylko chociażby o wodzie za 1 metr sześcienny dla wszystkich mieszkańców, czy zwolnieniu z podatku od nieruchomości dla ostrowieckich mikroprzedsiębiorstw.

Jak podkreśla prezydent Jarosław Gorczyński cały pakiet inwestycyjny był konsultowany z różnymi środowiskami i jest efektem wynikającym z wsłuchiwania się w oczekiwania społeczne.

– Sposób w jaki prowadziliśmy politykę finansową w tej i poprzedniej kadencji samorządu, pozwala nam dziś na konkretne działania- dodaje prezydent miasta.  Wszystkie planowane przetargi winny zostać ogłoszone do dnia 29 maja br.

Według wstępnych szacunków na planowane do wydania w ramach 53 milionowego pakietu inwestycyjnego blisko połowa stanowią środki własne gminy.

 

Pakiet inwestycyjny Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przewiduje następujące zadania:

 1. Wykonanie ogrodu zdrowia na osiedlu Ogrody.

Zakres robót obejmuje zagospodarowanie terenu z wykonaniem ogrodu zdrowia na Osiedlu Ogrody. Ogród został podzielony  na pięć stref  z których każda oddziałuje bardzo silnie na poszczególne zmysły tj. wzroku, smaku, zapachu, słuchu, dotyku, służących terapii  wraz z  ciągami komunikacyjnymi, wyposażeniem w małą architekturę oraz plac zabaw i siłownię zewnętrzną.

 1. Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim” (etap I budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego).

W zakres inwestycji wchodzi: budowa ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego, a także przedłużenie odcinka ul. Furmańskiej. Zadanie obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni, chodników oddzielonych zieleńcem, a także ścieżki rowerowej. W rejonie ul. Furmańskiej, wzdłuż nowoprojektowanej ulicy zostanie wybudowany zespół 129 stanowisk postojowych. Zakres robót obejmuje również wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz oświetlenia ulicznego na całym odcinku budowanej drogi.

 1. Remont odcinka ulicy Ostrowieckiej.

Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka drogi gminnej o długości około 500 mb od skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego do  Cmentarza Rzymskokatolickiego.

 1. Przebudowa i termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Osadowej 6

W istniejącym budynku przy ul. Osadowej 6 w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprojektowano 8 mieszkań socjalnych w tym jedno mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej. Przewidziano  rozbiórkę przybudówek od strony wschodniej i zachodniej istniejącego zabytkowego budynku, wykucie okien w obrębie rozebranych przybudówek w celu spełnienia wymagań warunków technicznych dotyczących oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych oraz wymianę stolarki okiennej nawiązującej do historycznego kształtu okien. Całość zadania ma uzupełniać wykonanie zagospodarowania terenu wokół obiektu, a także  dokonanie rozbiórki dwóch ciągów budynków  gospodarczych.

 1. Modernizacja skateparku

Wykonawca w zakresie prac w systemie zaprojektuj i wybuduj dokona przebudowy i remontu istniejących urządzeń oraz rozbudowy skateparku o siedem nowych.

 1. Remont elewacji Przedszkola Publicznego nr 19
 2. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 3. Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie pomieszczeń szatniowych sali gimnastycznej.
 4. Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie wykonania dodatkowych kominów wentylacyjnych
 5. Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej N r 1 w zakresie wykonania wentylacji grawitacyjnej.
 6. Rozbudowa ul. Dunalka wraz z budową drogi gminnej stanowiącej łącznik ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka w Ostrowcu Świętokrzyskim
 7. Rozbudowa ulicy Dunalka na długości 90 m – w kierunku ul. Bałtowskiej oraz budowa łącznika ulic Dunalka – Kopaniny.
 8. Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej klasy Z, na połączeniu ul. Siennieńskiej i ul. Bałtowskiej wraz z drogami dojazdowymi”
 9. Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa publicznej ul. Miodowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką do skrzyżowania z ul. Gościniec.
 10. Opracowanie dokumentacji projektowej pn.:  “Budowa publicznej drogi gminnej klasy L – ul. Północnej  na odcinku od skrzyżowania z ul. Las Rzeczki do skrzyżowania z drogą powiatową – ul. Iłżecką w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 11. Remont dróg gminnych: ul. dr Adama Wardyńskiego oraz ul. Piwnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
 12. Remont ul. Bolesława Prusa na odcinku o długości 328 mb od ul. Grabowieckiej
 13. Przebudowa i termomodernizacja budynku kina Etiuda

Projekt obejmuje realizację dwóch zadań: ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa”, oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda”. Przedsięwzięcie zakłada zmodernizowanie oraz dostosowanie obiektu Kina Etiuda do wymagań aktualnych przepisów techniczno budowlanych i pożarowych oraz poszerzenie i podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej obiektu. Roboty budowlane obejmują rozbudowę budynku w kierunku południowym o zascenie i pomieszczenia garderobiane, przebudowę  Kina Etiuda polegającą na poszerzeniu sceny, przebudowy widowni, wraz z wydzieleniem kina studyjnego, wykonaniem pomieszczeń wraz z ich adaptacją na Centrum Tradycji Hutnictwa, adaptacji pomieszczeń na kawiarnię. W budynku wykonana zostanie stała ekspozycja muzealna oparta na eksponatach i elementach multimedialnych. Powierzchnia użytkowa budynku Kina Etiuda po rozbudowie i przebudowie będzie wynosiła 3711,80 mkw.