Aktualności

Dobre warunki do życia to praca i zasługa wielu osób. Podziękowania i życzenia dla pracowników komunalnych

Ostrowiec Świętokrzyski to dobre miejsce do życia o co zabiegają władze oraz wiele osób zatrudnionych w miejskich spółkach i zakładach komunalnych. To oni  dbają o jak najlepsze warunki do codziennego życia ostrowczan.

– Możemy być dumni z tego, jak malowniczym, czystym, a zarazem zielonym miejscem jest Ostrowiec Świętokrzyski. Parki, skwery, place zabaw, które remontowane są ze środków gminnych lub przy współpracy z poszczególnymi spółdzielniami, powodują, że poszczególne dzielnice zmieniają się, by być jak najbardziej komfortowe dla wszystkich ostrowczan. Ponadto usługi świadczone przez gminne podmioty są na najwyższym poziomie, a przy okazji w bardzo atrakcyjnych, niskich cenach – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. – W związku z tym, że na 10 maja przypada Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej, pragnę złożyć wszystkim pracownikom komunalnym najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, życzliwości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zawodowym. Lista zawodów i czynności, które możemy zaliczyć do gospodarki komunalnej jest długa. Należą do niej min. usługi administracyjne, usługi społeczne, zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę, ciepłownictwo, cmentarnictwo, transport publiczny, dbanie o stan infrastruktury transportowej, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, gospodarowanie terenami zielonymi. Na nasze szczęście i pomimo trudnej sytuacji, pracownicy Ci swoją codzienną pracę, która jest niezbędna dla normalnego funkcjonowania społeczeństwa, wykonują niezwykle sumiennie. Za to należy im się szacunek i podziękowania.