Aktualności

Tańsza woda już w kranach


Obniżenie przez ostrowiecki samorząd ceny wody dla wszystkich mieszkańców i firm do kwoty 1 zł za m3 w ramach „Bezpiecznika Ostrowca Świętokrzyskiego” szeroko komentowane jest w wielu miastach Polsce, a także stosowane jako dobra praktyka przez inne gminy.
– Obniżenie ceny za metr sześcienny wody, dla wszystkich mieszkańców posiadających wodomierze wpłynie pozytywnie na wszystkie domowe budżety –mówił argumentując propozycję prezydent Jarosław Górczyński. Zdecydowaliśmy się na taki ruch ponieważ także mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego są dotknięci tą nietypową i przykrą sytuacją związaną z koronawirusem. Wiele osób musi zostać w domu, zwiększa się zapotrzebowanie na wodę, bardziej dbamy o czystość, dbamy o higienę osobistą, zużywamy więcej wody. Dlatego po uzgodnieniach z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Ostrowcu Świętokrzyskim zdecydowałem się zaproponować taką obniżkę. Co ważne dotyczy to zarówno mieszkańców w domach jednorodzinnych jak i tych należących do spółdzielni mieszkaniowych. Pomoc ta dotyczy także firm.
Wprowadzenie takiego rozwiązania, które pociąga za sobą zabezpieczenie w budżecie Gminy Ostrowiec kwoty blisko 2 mln zł. rekompensaty dla miejskich wodociągów było możliwe tylko dzięki dobrej polityce finansowej samorządu.
– Sposób w jaki prowadziliśmy ją w tej i poprzedniej kadencji samorządu, pozwala nam dziś na konkretne działania- mówi prezydent. Przez 6 lat spłaciliśmy niemal wszystkie zobowiązania gminy, pozostała ostatnia rata. Spotkałem się z takim kolokwialnym określeniem, że miasto oszczędzało w tłustych latach, aby w chudych móc pomagać. Obrazowo pokazuje to, że takie liczne decyzje, trzymające dyscyplinę finansową były słuszne.
MWiK już rozpoczął działania, aby płynnie wprowadzić nowe taryfy na okres drugiego kwartału tego roku.
– Ponad 90% wodomierzy obsługujemy za pomocą zdalnego, radiowego odczytu, bez potrzeby wchodzenia do mieszkań- mówi prezes MWiK, Artur Łakomiec. Jedynie w przypadku podliczników, które obsługują np. podlewanie ogródków przydomowych pomocny jest ibok lub kontakt telefoniczny. W tym przypadku stan jest przez nas weryfikowany raz do roku.
W przypadku spółdzielni mieszkaniowych, każda z nich przyjęła własny sposób rozliczenia ulgi.
– Jeśli chodzi o budynki wielorodzinne w zasobach spółdzielni, to my dokonujemy jedynie odczytu poszczególnych bloków i wystawiamy faktury, a to po stronie zarządcy leży rozliczenie z mieszkańcami- wyjaśnia prezes MWiK.
I tak np. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” na stronie internetowej wyjaśniła mieszkańcom ze swych zasobów, że obniżenie ceny do 1,00 zł brutto/m3 dotyczy jedynie zaopatrzenia w wodę, stawka za odprowadzenie ścieków pozostaje bez zmian.
W przypadku „Krzemionek” cena uwzględniona zostanie w rozliczeniu wody za I półrocze 2020 roku w stosunku do wszystkich mieszkańców naszych zasobów, posiadających wodomierze indywidualne.
Odczyt wodomierzy zostanie dokonany na koniec I półrocza 2020 roku (30.06.2020), gdyż w chwili obecnej niemożliwym jest dokonanie międzyodczytów wodomierzy we wszystkich mieszkaniach w naszych zasobach.
Rozliczenie za wodę zimną i kanalizację w I półroczu 2020 r. zostanie wyliczone proporcjonalnie do całkowitego zużycia w tym okresie tj. I-III 2020 roku będzie obowiązywała cena 9,84 zł brutto/m3 (4,14 zł brutto/m3 woda + 5,70 zł brutto/m3 odprowadzenie ścieków), a IV-VI 2020 roku cena 6,70 zł brutto/m3 (1,00 zł brutto/m3 woda + 5,70 zł brutto/m3 odprowadzenie ścieków).
Spółdzielnia „Krzemionki” nie zmieni się sposób ustalenia ceny podgrzania m3 wody, która wyliczana jest jako iloraz kosztów dostawy energii cieplnej w okresie rozliczeniowym i sumy wskazań wodomierzy indywidualnych ciepłej wody na danym węźle pomiarowym (wymiennikowni). Zaliczki w czynszach za wodę zimną i podgrzanie pozostają bez zmian. Zostaną one uwzględnione w rozliczeniu za I półrocze 2020 roku.