Aktualności

Tereny inwestycyjne szansą na rozwój. Gmina uzbraja działki dla biznesu

 

Ponad 7 mln zł. kosztować będzie Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych drogi gminnej bocznej od ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych. To najdroższa inwestycja drogowa jaką w tym roku zrealizuje ostrowiecki samorząd. Jest to element uzbrojenia terenów inwestycyjnych, które Gmina Ostrowiec Świętokrzyski nabyła jeszcze w roku 2016. Po raz pierwszy lokalny samorząd na taką skalę zdecydował się wesprzeć przygotowanie kompleksu inwestycyjnego pod potrzeby lokalnego biznesu. Chodzi tu o ponad 20 hektarowy obszar.

Przedmiotem zadania jest budowa drogi gminnej klasy L o łącznej długości 680mb o nawierzchni bitumicznej oraz przebudowa dróg wewnętrznych o łącznej długości 857mb ( łączna długość dróg 1537mb) wraz z chodnikami z kostki betonowej, ścieżką rowerową o nawierzchni bitumicznej, oraz oświetleniem ulicznym zjazdami na posesje zieleńcami i oznakowaniem.

Planowany termin zakończenia zadania to 24 sierpnia  2020r. Wykonawcą jest  firma TRAKT S.A., zaś wartość całości przedsięwzięcia wynosi 7 082 541,58 zł brutto, z czego 4 227 108,00 zł to dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

“Kompleks terenów inwestycyjnych przy ulicy Bałtowskiej to nie jedyne działanie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rzecz lokalnego biznesu. Ciągle skupujemy grunty w sąsiedztwie Celsy Huty Ostrowiec, które będziemy mogli przeznaczyć pod potrzeby przedsiębiorców. Na tym nie koniec, bowiem mamy jeszcze kolejne pomysły z myślą o ożywieniu ostrowieckiego rynku pracy.” – mówi Prezydent Miasta Jarosław Górczyński

Na tę chwilę co do otwarcia komunikacyjnego wykonano wycinkę drzew na trasie do ul. Bałtowskiej, zakończono  budowę kanalizacji deszczowej,  zaś na połowie odcinka wykonano stabilizację podłoża betonem  pod wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, na tym samym odcinku ustawiono obustronnie  krawężnik jezdni i obrzeża ciągu pieszo – rowerowego obecnie trwają prace związane z budową  oświetlenia.

Z kolei co do przebudowy dróg wewnętrznych dobiegają końca prace związane z realizacją kanalizacji deszczowej,  wykonano stabilizację podłoża betonem pod wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, ustawiono obustronnie krawężnik zastabilizowanego odcinka drogi, trwają prace związane z budową  oświetlenia i budowy kanału technologicznego a także związane z ustawieniem obrzeża i nawierzchni chodnika  i ścieżki rowerowej.

– Szczególne słowa uznania należą się dla firm, które zdecydowały się na lokalizacje swoich biznesów w kompleksie inwestycyjnym przy ulicy Bałtowskiej. Na trzech działkach są już mocno zaawansowane prace pod nowe zakłady pracy – to miejsca w produkcji których w Ostrowcu Św ciągle brakuje. Dwie hale są w budowie, jedna jest już prawie ukończona i w połowie roku inwestor otworzy swój zakład produkcyjny – mówił prezydent Jarosław Górczyński. Wkrótce też ogłosimy przetarg pod kolejną działkę licząc, że znajdziemy na nią nabywce, który utworzy zakład produkcyjny.