Aktualności

Ostrowiec Świętokrzyski dobrze przygotowany na przyszłe lata. Radni przyjęli budżet na 2020 rok

 

Podczas piątkowej sesji ostrowieccy radni przyjęli budżet na 2020 rok. 17 radnych było „za”, a tylko pięciu radnych z Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość wstrzymało się od głosu. W Nowym Roku w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie obowiązywał proinwestycyjne, ale równocześnie  racjonalne rozwiązania, bowiem samorząd będzie chciał zejść z zadłużenia zaciągniętego w czasie wcześniejszych kadencji.

– Proponowany projekt budżetu wytycza kierunki działań na 2020 rok- mówił podczas sesji prezydent Jarosław Gorczyński. Dokument ten w sposób niezwykle obrazowy prezentuje stan gminnych finansów, cele oraz kierunki rozwoju, w których podąża nasze miasto. Pragnę podkreślić, że stanowi on kontynuację zapoczątkowanych w poprzednich latach dobrych działań, które w wielu obszarach zmieniają nasze miasto na lepsze. Odzwierciedla on także aktualną sytuację gospodarczą oraz uważam, że jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy są głównymi podmiotami realizowanej przez nas konsekwentnie polityki proinwestycyjnej. Przygotowaliśmy pod Państwa ocenę bardzo dobry projekt budżetu – za co dziękuję moim współpracownikom. Jak dobry to będzie budżet niech świadczą choćby te liczby – dochody i wydatki budżetu wynoszą po 293 504 897, 97 złotych. Należy dobitnie podkreślić, że zaproponowany projekt budżetu jest skonstruowany w taki sposób, aby nie zadłużać na przyszłe lata Ostrowca Świętokrzyskiego. Nie przewiduje on żadnych nowych kredytów, przewiduje natomiast spłatę o połowę już w tej chwili niewielkiego zadłużenia miasta. To wysiłek wielu ludzi pracujących w naszych jednostkach, zakładach budżetowych i spółkach.

Jak akcentował prezydent Jarosław Górczyński miasto jest doskonale przygotowane i zabezpieczone na przyszłe lata.

–  Nasz budżet jest dobrze przemyślany, skrojony na miarę potrzeb naszych mieszkańców, a zarazem nadal proinwestycyjny, co podobnie jak w latach poprzednich, najlepiej widoczne jest i będzie w różnego rodzaju dokumentach, a na naszych ulicach i osiedlach- mówił. Stabilna polityka finansowa oraz niepodnoszenie już kolejny rok podatków od nieruchomości oraz od środków transportu, co stanowiło ukłon  w stronę ostrowczan oraz potencjalnych inwestorów, sprawia, że widzą w nas wiarygodnego i stabilnego partnera. Pragnę przypomnieć, że od kilku lat systematycznie pracujemy nad poprawą atrakcyjności Ostrowca Świętokrzyskiego zarówno jako miasta do życia, jak i tworzenia nowych przedsięwzięć. Większe i mniejsze zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci dróg, stale podnoszony komfort różnych sektorów życia, uzupełniana infrastruktura techniczna, przygotowywanie kolejnych terenów inwestycyjnych oraz przyjazna polityka podatkowa gminy to nasze wizytówki. Dbamy o wszystkie grupy ostrowczan – dzieci i młodzież, osoby pracujące i seniorów. Inwestujemy w edukację, sport i kulturę, bezpieczeństwo oraz ekologię. Proponowany budżet kontynuuje te założenia. Świadectwem dobrze prowadzonej polityki finansowej jest rekordowo niskie zadłużenie, które mimo iż już obecnie jest jednym z najniższych w kraju, bo tylko 200 zł na jednego mieszkańca, w nadchodzącym roku planujemy jeszcze zmniejszyć, żeby już w roku 2021 spłacić je do końca.

Ważny element w tegorocznym budżecie stanowią wydatki związane z otwarciem komunikacyjnym terenów inwestycyjnych przy ulicy Bałtowskiej.

– Przygotowywane przez nas tereny inwestycyjne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, a chciałbym podkreślić, że ich atrakcyjność inwestycyjna jeszcze wzrośnie- mówi prezydent. Powstają drogi wewnętrzne oraz łącznik do ul. Bałtowskiej. Kompleks inwestycyjny jest już uzbrojony w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Trwa również budowa sieci gazowej. Mocno zaawansowana, wręcz na ukończeniu jest budowa pierwszego zakładu produkcyjnego w tym kompleksie, drugi inwestor również rozpoczął budowę swojego naszpikowanego nowoczesnymi technologiami zakładu, której uruchomienie planuje się w 2020 roku. Trzeci inwestor aktualnie projektuje swoją również budowaną od podstaw halę produkcyjną.

Przypomnijmy, że Gmina Ostrowiec Świętokrzyski sprzedała pod inwestycje grunty o łącznej powierzchni 6,5 ha w tej lokalizacji. Do dyspozycji inwestorów pozostały jeszcze tereny o powierzchni 10 ha.

– Mamy ambitny projekt budżetu, pozwalający na dalszy, stabilny rozwój miasta- mówił prezydent Jarosław Górczyński. Patrząc na mało optymistyczne prognozy finansowe i widmo podwyżek cen prądu i gazu, jakie mają przyjść w 2020 roku podejmujemy szereg działań, by w jak najmniejszym stopniu przekładały się one na portfele naszych mieszkańców. Z całym przekonaniem mogę stwierdzić, że kondycja finansowa naszego miasta jest bardzo dobra, a budżet na kolejny rok został zaplanowany w sposób optymalny.