Aktualności

Jacek Kowalczyk dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury

Jednostki kulturotwórcze, MCK, BWA oraz MBP w Ostrowcu Świętokrzyskim jeszcze nigdy nie miały tak dobrych warunków do pracy i rozwoju. Otwarty we wrześniu obiekt Ostrowieckiego Browaru Kultury, to nie tylko gustownie odnowiony zabytkowy budynek, ale również kuźnia rozwoju talentów, poszerzania wiedzy, relaksu i rozrywki.

Jak wielokrotnie podkreślał prezydent Jarosław Górczyński, Browar Kultury ma służyć mieszkańcom miasta i całego województwa. Ideą jest obiekt, który będzie otwarty na nowe pomysły i inicjatywy, czyli przede wszystkim ludzi.

Kolejny etap to oferta jaką trzy instytucje wchodzące w skład OBK, przygotowują i będą rozbudowywać dla mieszkańców. To zadanie nie mniej ważne, które dodatkowo musi zachować elastyczność na zmieniające się zapotrzebowanie, trendy społeczne i unikanie rutyny. Docelowo tworzymy warunki dla każdej grupy wiekowej od przedszkola po osoby w podeszłym wieku. Dobrym przykładem może być część biblioteki przeznaczona dla najmłodszych, gdzie książkę dzieci będą poznawać poprzez zabawę oraz pracownia plastyczna dla seniorów, którzy już na emeryturze odkryli, bądź rozwijają swoje talenty malarskie.

Miejskie Centrum kultury, jako instytucja największa spośród tych wchodzących w skład OBK, ma dodatkowo zadania związane z administrowaniem budynku oraz koordynacją kalendarza ogólnodostępnych imprez organizowanych w mieście przez różne podmioty. To ważne zadanie, które będzie rzutować na efekcie końcowym oferty kulturalno – rozrywkowej Ostrowca Świętokrzyskiego.

Zadanie te nadzorował będzie nowy dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Pan Jacek Kowalczyk.

Nowy dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Pan Jacek Kowalczyk od dziś dowodzi na terenie Ostrowieckiego Browaru Kultury – potwierdza prezydent. MCK jako jednostka wiodąca w dziedzinie kulturotwórczej w naszym mieście, będzie mieć za zadanie nie tylko stale wzmacniać poziom oferty skierowanej dla Państwa, ale również skoordynować działania z innymi jednostkami, które organizują koncerty, wystawy i inne wydarzenia.