Aktualności

Dialog z sektorem pozarządowym

 

Samorząd gminny Ostrowca Świętokrzyskiego ceniąc sobie współpracę z organizacjami pozarządowymi już tradycyjnie zorganizował spotkanie z przedstawicielami NGO, aby podsumować kończący się rok i zaprezentować priorytety na rok 2020.

– Dla mnie bardzo ważna jest współpraca z organizacjami pozarządowymi- przyznaje prezydent Jarosław Górczyński. Spowodowane jest to tym, że pieniądze wydatkowane na współpracę ze: stowarzyszeniami, fundacjami, grupami nieformalnymi są bardzo rozsądnie wydane i z korzyścią dla mieszkańców. Świetnie, że tych organizacjach są osoby, które wiele rzeczy wykonuje bezinteresownie czując potrzebę działania. Jeśli taka postawa jest wsparta środkami z samorządu przynosi wymierne efekty.

Prezydent przyznał, że jego zdaniem bardzo ważne są środki zaangażowane w profilaktykę prozdrowotną.

– W naszym banku danych mamy ponad osiemdziesiąt organizacji, ale muszę przyznać, że ich aktywność jest rożna- mówi Jan Bernard Malinowski, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. W tym roku na zadania dla stowarzyszeń przeznaczyliśmy około 2,5 mln złotych i wszystko wskazuje na to, że w 2020 roku kwota będzie podobna.

Prezydent Jarosław Górczyński prezentując wysokość środków zaplanowanych dla sektora pozarządowego wielokrotnie akcentował, że wartości są prognozowane i mogą ulec zmianom. Wynika to również z tego, że obok konkursów to organizacje mogą same zgłaszać propozycje zadań do realizacji.

– Z roku na rok widzimy wzrost ilości umów zawieranych na podstawie tzw. skróconego postępowania z organizacjami pozarządowymi. Na tej podstawie podmioty mogą ubiegać się o dotację, dwa razy do roku, nie większą niż po 10 tys. złotych. W 2018 zawarliśmy 19 takich porozumień, a w tym też już mamy kilkanaście, co świadczy o aktywności podmiotów- mówi naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

W toku dyskusji z przedstawicielami sektora pozarządowego pojawiły się propozycje wsparcia przez samorząd badań mammograficznych, czy organizacji zimowego i letniego wypoczynku najmłodszych.