Aktualności

Wakacyjne inwestycje w szkołach

Okres wakacyjnego odpoczynku dla dzieci i młodzieży to zarazem czas remontów i inwestycji w ostrowieckich placówkach oświatowych. To w jakich warunkach uczą się dzieci i nauczają nauczyciele przekłada się realnie na poziom kształcenia całej szkoły. Nowoczesne pomoce dydaktyczne, infrastruktura sportowa i profesjonalnie wyposażone sale dydaktyczne to europejski standard, który coraz częściej możemy zaobserwować w ostrowieckich publicznych i niepublicznych szkołach.

W zeszłym roku sztandarową inwestycją w infrastrukturę oświatową była budowa zupełnie nowego boiska na terenie PSP nr 14. Boisko o sztucznej nawierzchni spełniającej najwyższe wymagania techniczne, z wysokimi łapaczami, przystosowane do różnych dyscyplin sportowych, zostało w ciągu roku szkolnego dokładnie przetestowane przez uczniów i swój egzamin zdało wzorowo.

W związku z tym w te wakacje prezydent Jarosław Górczyński podjął decyzję o budowie kolejnego boiska, tym razem na terenie PSP nr 4. Zadanie obejmuje przebudowę  istniejącego boiska poprzez wykonanie nawierzchni syntetycznej  o wymiarach 26m x 44m, wykonanie ogrodzeń panelowych stalowych wysokości 8 m oraz  budowę  oświetlenia boiska w technologii LED – 6 masztów oświetleniowych. Boisko jako obiekt wielofunkcyjny przystosowane zostanie do gry  w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę oraz  tenis ziemny.

Dla mnie osobiście to jedne z najważniejszych inwestycji, z racji tego do kogo są one skierowane – podkreśla prezydent Jarosław Górczyński. Dzieci, młodzież to nasza przyszłość, to jak my traktujemy ich dziś, będzie stanowić o tym jak oni, już w dorosłym życiu będą rozumieć odpowiedzialność wobec nas, ale i kolejnego pokolenia. Obok inwestycji w gospodarkę, budowy i rozbudowy ostrowieckiego kompleksu inwestycyjnego, poprawa infrastruktury szkolnej jest mi szczególnie bliska. Stąd też nasze zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych i zabezpieczanie wkładu własnego na tego rodzaju inwestycje.

Warto przy wypowiedzi prezydenta podkreślić, że projekt nowoczesna szkoła, który miasto realizuje od zeszłego roku, to łącznie 7 milionów złotych, na oświatowe inwestycje. Dotychczas z projektu remontowane były również szatnie, zakupione zostało 500 laptopów, tablice multimedialne, teleskopy, mikroskopy, aparaty fotograficzne, wykonany został również szereg remontów wielu pracowni dydaktycznych. Zakres wszystkich prac robi wrażenie zwłaszcza gdy porównamy go do sytuacji budżetowej miasta, które corocznie spłaca zaległe kredyty. W roku 2014 była to kwota 52 894 174 zł. natomiast w 2018 już tylko 21 765 892 zł. zadłużenia Na tym tle wielomilionowe inwestycje w oświatę robią podwójnie pozytywne wrażenie.

Budowa boiska jest częścią składową większego projektu o nazwie – „Nowoczesna szkoła – modernizacja
i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych  w Ostrowcu Świętokrzyskim  wraz z modernizacją infrastruktury sportowej”. Wartość wykonywanego na terenie PSP nr 4 zadania to kwota ponad miliona złotych.

Prace postępują w dobrym tempie, pozostaje mieć nadzieję, że rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się już na terenie nowego boiska.

Jak dodaje dyrektor szkoły dr Agnieszka Batóg – Dzieci nie mogą się już doczekać sportowych emocji jakich będą mogli doświadczać na lekcjach wychowania fizycznego. Jestem przekonana, że dzięki takim inwestycjom jak nasze boisko, za które dziękujemy prezydentowi miasta, poziom sprawności fizycznej uczniów  na pewno się podniesie, a jak nie od dziś wiadomo w zdrowym ciele zdrowy duch.

PSP nr 4 to oczywiście nie jedyna szkoła w której w wakacje trwają intensywne prace remontowe i budowlane. Warto wspomnieć chociażby o przytaczanej wcześniej PSP nr 14, gdzie zakres prac remontowych jest na tyle duży, że wymaga osobnego omówienia, podobnie sprawa wygląda w przypadku PSP nr 1. Do tematu na pewno wrócimy jeszcze parokrotnie.