Aktualności

Powstaje następny etap ulicy Rzeczki.Ostrowiec Świętokrzyski z kolejnym dofinansowaniem

Jeszcze w tym roku północna część miasta zyska kolejny odcinek drogi, który jest jednym z ostatnich elementów w ciągu ulic zbiorczych. Od połowy czerwca trwają prace przy przedłużeniu ul. Rzeczki, na odcinku od ul. Siennieńskiej do ul. J. Milewskiego wraz z budową ścieżki rowerowej. Wartość całej inwestycji wynosi 5.502.683,13 zł., w tym powstanie ścieżki rowerowej 352.159,03zł. Co ważne część środków na to zadanie stanowi dofinansowanie.

W ubiegłym tygodniu prezydent miasta Jarosław Górczyński podpisał w Kielcach z wicewojewodą Bartłomiejem Dorywalskim umowę, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na dofinasowanie rozbudowy ulicy Rzeczki. Umowa dotyczy zadania „Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J. Samsonowicza.”. Natomiast „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rzeczki do ul. Milewskiego” współfinansowana jest w ramach programu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Na kolejne lata pozostanie tym samym do realizacji już tylko jeden etap – odcinek łączący III etap budowy ulicy Rzeczki z ulicą Bałtowską i Sansonowicza. Prowadzone prace to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w mieście. Zakończenie tej części inwestycji zaplanowano na koniec października.

– W minionych latach, w dwóch etapach,  udało się wybudować dwa odcinki ulicy Rzeczki od strony Iłżeckiej do ulicy Siennieńskiej. Połączenie ulicy Rzeczki z ulicą Bałtowską i Samsonowicza  usprawni komunikację w tej części miasta – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Rozwiązanie to wraz z powstającymi ścieżkami rowerowymi doskonale uzupełni miejski układ komunikacyjny. Co ważne wspomniane inwestycje drogowe realizowane są przy znaczącym udziale środków zewnętrznych. Przypomnę tylko, że wcześniejsze etapy również otrzymały dotacje z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, czyli dawnych „schetynówek”.

W ramach inwestycji powstanie odcinek drogi o długości 987,00 mb, drogi dojazdowe i boczne  o łącznej długości 656,00 mb, dwie zatoki autobusowe, chodniki oraz ścieżka rowerowa o szerokości 2 m. Ponadto wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne, a także przebudowana sieć energetyczna.